İzale-i Şuyu nedir?

İzale-i Şuyu nedir? İzale-i Şuyu nedir?

En yalın haliyle izale-i şuyu, taşınmazların hissedarlar arasında paylaştırılması anlamına geliyor. İzale-i Şuyu nedir? sorusunun detaylı yanıtları için tıklayın...
İzale-i Şuyu, ortak mülkiyet altında bulunan taşınmazın hissedarlar arasında paylaştırılması ya da mahkeme kararlı ile satılarak, değerin hissedarlara verilmesi anlamına geliyor. Söz konusu duruma ait tanımdan da belli olacağı gibi izale-i şuyuda iki yol bulunuyor. Bunlardan biri, taşınmazın hissedarlar arasında paylaştırılmaması durumu. Bu noktada söz konusu taşınmaz mahkeme tarafından satılarak, bedelleri hissedarlar arasında paylaştırılıyor. İzale-i Şuyu'da ikinci yol ise, taşınmazın bölünmesinin mümkün olduğu durumlar. Eğer taşınmazın bölünmesi mümkün oluyorsa,  bölünme işlemi gerçekleştiriliyor.


Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.

Menkul ya da gayrimenkuller hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği’ne müracaatı ile hukuki süreç başlar. Genellikle gayrimenkullerde rastlanan bir durumdur. Mahkeme öncelikle ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim edilebilir olup olmadığını inceler. teknik bilirkişileri görevlendirir. taşınmazın imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak, paylaştırma sureti ile her bir paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs.) düşebilecekse, paylaşımı seçer, değil ise satışına karar verir.