19 / 08 / 2022

İzmir Buca'da 4.9 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

İzmir Buca'da 4.9 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe Mahallesi'nde yer alan tekstil atölyesi 4 milyon 977 bin 235 TL bedel ile icadan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 12 Mart 2018 olarak belirlendi. 
Özellikleri :  İzmir  İli Buca İlçesi Tınaztepe Mah. 8073 ada, 17 Parselda kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaz Buca Organize Sanayi Bölgesi içerisindedir. Parsel üzerinde 5 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Bina tekstil atölyesi olarak kullanılmaktadır. 

 

Zemin katta ofisler, tanıtım odaları, stoklama odaları, revir, mutfak, wc'ler, Birinci ve ikinci katta 2'şer bölüm mevcuttur. Her bölüm tekstil atölyesi olarak müstakil kullanılmaktadır. Üçüncü kat kot atölyesi olarak kullanılmaktadır. Dördüncü kat tekstil atölyesi olarak kullanılmakta ve bir bölümden ibarettir. Beşinci katta yemekhane bulunmakta ve iki bölüm şeklindedir.Çatı katında teras bulunmaktadır.Terasta oda şeklinde depolar yer almaktadır. Zemin katta bulunan mahallerin yer döşemesi laminant, hol, koridor, wc'ler seramik, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, spot aydınlatmalı,pencere doğramaları aliminyumdur. Üst katların yer döşemesi kısmen seramik, kısmen pvc, duvarlar plastik badanalı, pencere doğramaları aliminyum, tüm katlarda wc ve soyunma odası mevcuttur. Binanın 3 giriş kapısı vardır. Hüseyin Koçak sokak ile 3/20 sokaklar arasında kalmaktadır. Çevresinde sanayi tesisleri bulunmaktadır. Binanın inşaat ruhsat tarihi 09.08.2001, yapı kullanma izin belgesi 27.01.2007, binanın yaşı 10, yıpranma payı betonarme binalar için %10'dur. 5 katın inşaat alanı 4725 m2'dir. Yapının yol kotu altı kat sayısı 2, yapının yol kotu üstü kat sayısı 4, yapının toplam kat sayısı 6, yapının sınıfı 3 grubu A'dır. Parsel otobüs garajına, Yahya Kemal Beyatlı caddesine, Adatepe villarına, okullara, sağlık kuruluşlarına, ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım Kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

 

Kıymeti : 4.977.235,00 TL
1. Satış Günü : 12/03/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 12/04/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Taşınmazın kıymet taktiri İzmir 7.İcra Hukuk Mahkemesinin 17.10.2017 tarih ve 2017/424-837 E/K sayılı kararı ile 4.977.235,00.TL olmak üzere kesin olarak karar verilmiştir.
7- Taşınmaz kaydında 1. Derece Türkiye İş Bankasının 2.400.000,00.TL bedelli limit ipoteği ve 2. Derece Yasin Çınar'ın 500.000,00.TL bedelli limit ipoteği bulunmakla ve rüchanlı alacaklılar ipotek bedelleri altında satışa muvafakat etmediklerinden ihale rüçhanlı alacaklar + masraflar üzerinden toplam 2.907.000,00.TL üzerinden başlayacaktır. 
8-Taşınmaz Buca Ege Organize Sanayii Bölgesi (BEGOS) içerisinde olmakla ihaleye katılmak isteyenlerin BEGOS yönetiminden ihaleye katılmak için OSB Kanununun 15. Maddesinin 3 fıkrası uyarınca uygunluk belgesi almaları ve bu uygunluk belgesi ile satışa katılmaları gerekmektedir. Uygunluk belgesi ibraz etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. 
9- Buca Ege Organize Sanayii Bölgesi (BEGOS) yönetiminin 02.03.2017 tarih ve 284 sayılı yazıları uyarınca dosyamız borçlusu şirketin yazı tarihi itibari ile kurumlarına 88.909,96.TL tahakkuk etmiş borcu bulunmakta olduğu ve tapu devrine kadar tahakkuk edecek borçlarının, ayrıca satış bedeli üzerinden %3+KDV tutarında ortaklık devir bedelinin taraflarına yatırılması durumunda (icra satışından sonra tapuya tescil aşamasında) uygunluk görüşü verileceği bildirilmiştir. (İhale alıcısı ihale bedelinden hariç olarak bu bentte yazılı miktarları BEGOS yönetimine ödemekle yükümlüdür) 
10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/15709 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2018