İzmir Kemalpaşa'da icradan 3.4 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsası!

İzmir Kemalpaşa'da icradan 3.4 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsası!

İzmir Kemalpaşa Ören Köyü 118 ada 1 parseldeki 12 bin 96 metrekarelik fabrika binası ve arsası icradan 3 milyon 481 bin 210 TL'den satışa sunuluyor...Kemalpaşa İcra Dairesi,  İzmir  Kemalpaşa Ören Köyü 118 ada 1 parseldeki tapu kaydında 12 bin 96 metrekarelik fabrika binası ve arsasını 3 milyon 481 bin 210 TL'ye ihale usulüyle satıyor. İhalede 1. satış günü 8 Eylül 2014 saat 10.00, 2. satış günü 3 Ekim 2014 saat 10.00 olarak belirlendi.İHALE


GM.SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/1150T T.C.


KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ 2013/1150 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAŞINMAZIN


Özellikleri: İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ören köyü, 118 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında fabrika binası ve arsası cinsinde olup 12096 m2 alana sahiptir. Hali hazırda parsel üzerinde üretim ve yardımcı tesislerden oluşan fabrika bulunmaktadır. Parsel dosya içerisindeki imar durumuna göre sanayi alanında olup KAKS:0,5 olarak belirlenmiş ve hali hazırda parselin komşu parsellerinde ağırlıklı tarım alanları mevcuttur. 11 ada 1 parsel zemininin konumu, mevkisi ve özellikleri itibari lie üzerindeki yapılarla birlikte değerleri aşağıda çıkartılmıştır.Tapu kaydında 118 ada 1 parsel borçlu adına tam hisselidir.Yapıların değerlendirilmesi: a)fabrika binasının değerlendirilmesi: 6624 m2 tabanalanına sahip olan ana yapı prefabrik sistemle inşa edilmiş olup batan katlı olarak düzenlenmiş olan idari bölüm ve yine tek katlı olarak düzenlenmiş olan üretim bölümünden ibarettir. İdari bölüm, ana yapının ön kısmındaki batar kat (662m2) idari bölüm olarak düzenlenmiş ve ofisler ile sosyal tesislerden oluşmaktadır. Zemin kat, idari giriş ve üretim ile depolama amaçlı kullanılmaktadır, batar kat yine ofisler ile sosyal tesislerden oluşmaktadır. İdari bölüm ünitesinin yan tarafında üretim bölümü bulunmaktadır. Hali hazırda idari ve üretim amaçlı kullanılmaktadır. Eski olan idari bölümün kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. Üretim bölümü: prefabrik sistemle inşa edilmiş olan bu bölüm sıvalı, boyalı olup yer zemini vakumlu şap olarak yapılmış ve hali hazırda üretim amaçlı kullanılmaktadır. Yine üretim bölümü içerisinde ofis ve soğuk hava mevcuttur. Eski olan üretim bölümünün kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. Ayrıca ana yapı arkasına yapıya eklenti olacak şekilde daha çık sundurmayı andıracak şekilde eklentiler yapılmıştır. Ana yapı

değerlendirilirken yapıya eklenti olan ilaveler göz önüne alınmıştır. b)Kaba inşaatın değerlendirimesi. 336 m2 taban alanına sahip olan yapı hali hazırda zemin katı kaba inşaat halinde ve sıvalı birinci katı ise yalnız dış duvarları örülü ve sıvalı üzeri açık (betonarme döşemesiz) durumdadır. c)Kazan dairesinin değerlendirmesi: 60 m2 alana sahip olan yapı yığma sistemle inşa edilmiş, sıvalı ve badanalı, demir doğramalı ve üzeri betonarme döşeme terastır. Yapı eksik olup büyük ölçüde bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. d)Parselin değerlendirmesi. Ören Köyü,118 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz imar durumuna göre sanayi alanında ve KAKS:0,5 olarak belirlenmiş olup hali hazırda parselin komşu parsellerinde ağırlıklı

tarım alanları mecuttur, parselin yapılaşma alanı dışındaki bölümlerindeki beton saha vb. ile elektirik, su vb. alt yapı tesisleri zemin değeri içinde değerlendirilmiştir.Tapu kaydında borçlu adına tam hisselidir.


imar Durumu : Tapu kaydındaki gibi


Kıymeti : 3.481.210,00 TL


KDV Oranı : % 18


Kaydındaki Şerhler


1. Satış Günü : 08/09/2014 günü 10:00- 10:10 arası


2. Satış Günü : 03/10/2014 günü 10:00- 10:10 arası


Satış Yeri :  KEMALPAŞA BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU


Satış şartları :


UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas uyap.gov.tr adresinden İuRDBg5 - TQ0EcEj - UpzMSbm - pa+8JY-kodu ile erişebilirsiniz1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.uov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1150 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,


7- Düzenlenen satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve /veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur. 10/07/2014Şükran ERDOĞAN


İcra Müdür Yardımcısıİhale ilanı için tıklayın