İzmir Konak'ta 3 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Konak'ta 3 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Konak'ta 3 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Karataş Mahallesi, 6619 ada, 22 parselde yer alan 316 metrekare alanlı boş arsayı satışa sunuyor. Arsanın tahmini kıymeti 3 milyon TLİzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

İZMİR 1 .SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIşž MEMURLUĞU GAYRİMENKUL SATIşž İLANI

DOSYA N0:2010/1

İZMİR 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIşž MEMURLUĞUNDAN

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun  İzmir  İli Konak İlçesi 2.Karataş Mahallesi.Cilt 6,SayfaNo:800,Ada 6619,Parsel 22 de kayıtlı 316.00 m2 yüzölçümlü. Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı taşınmaz İzmir Konak Turgut Reis Mah .Mithatpaşa Cad .358 ve364 nolu apartmanların arasında kalan boş arsa olup

İmar Durumu: İzmir,Konak 2.Karataş Mah.459 Plan,6619 Ada,22 nolu parseli kapsayan 459 nolu parselasyon planı .şahıslarca bu plana itiraz edilmesi sonucu Danıştay 6.Dairesinin 08.06.1989 gün 1989/1858 sayılı kararı ile iptal edilmiştir mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmesi için yeni 459/2 nolu plan Belediye Encümenince 03.08.1995 gün 2172 sayılı ihale kararı ile ihale edilmiş olup çalışmalar halen devam etmektedir,neticelenene kadar parsele imar durumu bilgisi verilememektedir. Söz konusu parsel mer'i imar planında; KT1-Zemin+1 kat tercihli ticaret üst katlar konut alanı bölgesi içinde kalmakta olup,Bitişik nizam.7 kattır denilmektedir.

Bilirkişi Raporunda;Dava konusu taşınmaz İzmir Konak Turgutreis Mahallesi .Mithatpaşa Caddesi 358 ve 364 nolu apartmanların arasında kalan.bir cephesi Mustafa Kemal Sahil Bulvanna(İzmir Körfezine)diğer cephesi Mithatpaşa Caddesine cepheli boş arsadır.Geometrik şekli düzgün ve dikdörtgendir,bulvara ve caddeye olan cepheleri geniş ve yaklaşık 13 er mt.dir.Her kattaJıem Mustafa Kemal Sahil Bulvarına hemde Mithatpaşa caddesine cepheli olarak 2 şer daire yapılabilecek vaziyettedir .Mustafa Kemal Sahil Bulvarında eşsiz ve nadir olan son iki arsadan biridir,toplu ulaşımı çok kolay ve rahattır.Belediye ve kamu hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadır. Direk Duatepe İlköğretim Okuluna 154 mt. carataş Lisesine 175 mt.,şžakir Eczacıbaşı İlköğretim Okuluna 260 mt. mesafelidir Taşınmazın konumu mevkisi,yüzölçümü imar durumu,yakın çevresinde emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri ve değerine tesir edebilecek menfi ve müspet faktörler ve ülkemizin ekonomik şartlan,paranın satın alma gücü,arz talep oranı dikkate alınarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Tapu kaydının muhdesad bilgilerinde;4 ada 34 parseldeki ev Zeki Taşar.Gülşen Taşar, Mehmet Emgan Mesibe Emgan.Mustafa Raci Kösemen Ayşe Semra Alpsu3ilal İşyar, Atilla İşyar, Pamir İşyara aittir irtifak hanesinde; Mustafa Raci Kösemen e ait hissenin intifa hakkı Birsen Kösemen'e aittir. Melek İzmit hissesinin intifa hakkı İbrahim İzmit e aittir. Mustafa Fuat Taşar hissesinin intifa hakkı Gülsen Taşar a aittir şerhlerinin bulunduğu bu şerhlerle yükümlü olarak satılacaktır.

Mustafa Fuat Taşar ve Gülsen Taşar hisseleri üzerinde Konak Bel.Bşk.Mal.Hiz.Müd. Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminin 08.02.2008 tarih 2822 yevmiye nolu haciz şerhi vardır..

SATIşž şžARTLARI :İHALESİ İZMİR 1 .SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUşžMA SALONUNDA YAPILACAKTIR.

MUHAMMEN KIYMETİ :3.000.000,00 TL

1.  İHALESİ : 15.08.2011 Günü Saat 15.00-15.15. arasında; yapılacaktır. Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin %60ını bulmaz veya alıcısı çıkmazsa 2.ihalesi yine aynı mahkemede 10 gün sonra yapılacaktır.

2.İHALESİ: 25.08.2011 Günü saat 15.00-15.15 arasında; yapılacaktır.Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin %40nı altında , satılmayacaktır. İhaleye girmek isteyenler %20 nakti teminatlannı İzmir l.Sulh Hukuk Mahkemesinden alacakları yazı ile Türkiye Vakıfbank şžubesi Adliye Bürosuna yatıracaklardır .İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş .kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar. İhaleye bedelinden başkaca alım harcı,damga resmi katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır, ilan olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com