İzmir Menemen'de icradan 7.5 milyon TL'ye satılık tarla ve arsa!

İzmir Menemen'de icradan 7.5 milyon TL'ye satılık tarla ve arsa! İzmir Menemen'de icradan 7.5 milyon TL'ye satılık tarla ve arsa!

Menemen İcra Dairesi; İzmir Menemen Kesik Köyü'nde Maltepe Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Ulucak'ta yer alan arsa ve tarla satışa 7 milyon 541 bin 550 TL'den çıkıyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Menemen İcra Dairesi;  İzmir  Menemen Kesik Köyü'nde Maltepe Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Ulucak'ta yer alan arsa ve tarla satışa çıkıyor. Toplam bedelleri 7 milyon 541 bin 550 TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; 24 Kasım 2014 günü 10:00 - 10:40 arasında Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu'nda  açık artırma usulü ile yapılacak. İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/524T


T.C. MENEMEN İCRA DAİRESİ


2014/524 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Kesik köyü, 158 ada, 20 parsel sayılı tapınmaz 99.095,00 m2 alana sahip olup arsa vasfı ile tapuda tam hisseli olarak kayıtlıdır.


Adresi : Maltepe Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Söğütlü sokak üzerinde Maltepe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmaktadır


Yüzölçümü : 99.095,00 m2


Arsa Payı : Tam hisse


imar Durumu :  : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4- I (Ek bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./23. md.) 30/01/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetin 


şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı 


dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre fınaıısal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 


mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi kdv'den muaftır hükmü gereğince KDV alınmayakcaktır.


Kıymeti : 2.927.850,00 TLKaydındaki Şerhler : 30 Yıl Müddetle İdesbaş İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi ve Kurucu İşletici 13/10/1997 Tarih A.Ş. Lehine Kira Şerhi


1. Satış Günü 24/11/2014 günü 10:00 - 10:10 arası


2. Satış Günü 22/12/2014 günü 10:00 - 10:10 arası


Satış Yeri Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü, 2003 parsel sayılı taşınmaz 13.182,00 m2 alana sahip olup tarla vasfı ile tam hisseli olarak tapuda kayıtlıdır.


Adresi : İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü, 2003 parsel


Yüzölçümü : 13.182,00 m2


Arsa Payı : Tam hisse


İmar Durumu : Parsel İmar Kanunu 18. Maddesi hükümleri tabi olup, imar Uygulaması


yapıldıktan sonra TM koşullu E: 1.2 , Hmax:21.80 yapılaşma koşullarına tabidir


Kıymeti :4.613.700,00 TL


KDV Oranı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4- I (Ek bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./23. md.) 30/01/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetin 


şirketlerinin bankalar, özel fınans kurumları ve diğer mali kummlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı 


dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre fınaıısal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 


mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi kdv'den muaftır hükmü gereğince KDV alınmayakcaktır.


Kaydındaki Şerhler : Tek Genel Müdürlüğü Lehine 2.840 M2 lik Kısımda Daimi İrtifak Hakkı (Başlama T:09/06/1989, Bitiş T:09/06/1989 - Süre:-)


1. Satış Günü : 24/11/2014 günü 10:30 - 10:40 arası


2. Satış Günü : 22/12/2014 günü 10:30 - 10:40 arası


Satış Yeri : Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


Satış şartları :


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıp giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 


bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/524 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,


7- Satış ilanı taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgilerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması 


hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının 


tebligat yerine geçeceği ilan olunur.ilan olunur.02/10/2014


(İİK m. 126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın

pus