İzmir'de 3 milyon 900 bin TL'ye satılık tarla!

İzmir'de 3 milyon 900 bin TL'ye satılık tarla!

İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 626 ada, 18 parselde yer alan 10 bin 430 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazı satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUMDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No:2011/13 Satış

Mahkemece satışına karar verilen ve U.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz;  İzmir  İli, Buca ilçesi, Tınaztepe mah. 626 ada, 18 parsel, 11 cilt. 1001 sayfada kayıtlı 10,430.00 m2 yüzölçümlü tarla cinsi gayrimenkuldur.

Taşınmaz İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe mahallesi mezarlık mevkiinde Doğuş Caddesi ile 202/12 sokağın kesiştiği köşede yer alan ve üzerinde mahsul veren 17 adet zeytin ağaçları olan boş arazidir. Tapu kaydındaki irtifak hakkı karşılığı olarak parselin yan 202/12 sokak tarafındaki cephesi üzerinden parsel boyunca enerji nakil hattı geçmektedir. Üzerinden enerji nakil hattı geçen alanın yüzölçümü 3,749.00 m2dir. bu alan üzerinde yapılaşma yoktur. Parselden D.O.P. kesintisi ve enerji nakil hattı geçen irtifak hakkına bağlı kısım düşüldükten sonra inşaat yapılabilecek alanın imar yaklaşma sınırlarına uyulmak suretiyle muhtemel yeni imar parsel yüzölçümünün  4,520.00 m2  olduğu anlaşılmıştır.  Taşınmaz inkişaf halindeki  meskun bölgededir. Toplu ulaşımı seyrek fakat kolaydır. Kamu ve Belediye hizmetlerinden yeterince faydalanmaktadır.. Resmi kurumlara uzak ve eğitim kurumlarına mesafelidir. Taşınmazın batı yönünde kaçak olarak yapılmış mesken konutları vardır.

İmar durumu Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/11/2010 tarih ve 4816 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın Kısmen konut adasında kaldığı, kısmen yol ve kısmen de yeşil alan içerisinde ve 3194 sayılı İmar Kanununun 16 maddesine tabii olduğu belirtilmiştir.

Taşınmazın tapu kaydında A M: Bu parselde sarı ile boyalı 3749 m2 lik saha üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı şerhi, Fahriye Mat hissesi üzerinde B H: Fahriye Matın 4/16 hissesinde Emre Mat lehine intifa hakkı vardır şerhi olup, taşınmaz bu şerhlerle yükümlü olarak satılacaktır.

MUHAMMEN BEDELİ: 3.900.000,00 TL dir.
SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR. Taşınmazın 1. İhalesi: 25/10/2011 günü saat: 15.00-15.10 arasındadır. Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 60 ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın 2. İhalesi : 04/11/2011 günü saat: 15.00-15.10 arasındadır. Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %40 ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır, ihaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi'nde açılacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar, ihale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur, ihaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 12/09/2011

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus