İzmir'de kentsel dönüşüm hızlanıyor!

İzmir'de kentsel dönüşüm hızlanıyor!İzmir Karşıyaka Belediyesi, deprem sonrasında riskli binaların yenilenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.  Belediye çalışmaları hızlandırmak için riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan plan notu düzenlemesini askıya çıkardı. 


İzmir Karşıyaka'da kentsel dönüşüm hız kazanıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre;  “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının belirlendiği plan notu sayesinde, ilçedeki hasarlı ve riskli binalar mevcut yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp yaşanmadan yenilenecek. 

İzmir

Yapılan çalışmanın, risk grubundaki binaların dönüşümünü hızlandırmayı hedeflendiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu düzenlemeyle, olası afetlere hazırlıklı olunması, yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına çok önemli bir adım atmış olacağız. Plan notunun yürürlüğe girmesinin ardından, risk grubundaki ruhsatlı yapılar hak kaybı olmadan, detaylı zemin etütleri doğrultusunda deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden inşa edilebilecek. Bu çalışmanın nüfus ya da yapılaşma yoğunluğunu artırmak kesinlikle söz konusu değil. Sadece ruhsatlı binalara yönelik, mevcut hakları korumak üzere alınmış bir karar. Tek amacımız, daha önceki afetlerde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşmasını sağlayabilmektir” şeklinde konuştu.
 

İzmir'e kentsel dönüşüm dopingi!