07 / 07 / 2022

İzmir'deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

İzmir'deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

İzmir'de depremsellik araştırması yapılması ve zemin davranış modelinin çıkartılması amacıyla kara ve denizde çalışmalara start verildi. Tunç Soyer, “Şehrin gelecek yüzyıl içerisinde nasıl yapılaşması gerektiği belirleyeceğiz” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin afetlere dirençli hale getirilmesi amacıyla depremsellik araştırmasına ve zemin davranış modelinin belirlenmesinde çalışmalar başlatıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre;  İzmir  Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehri etkileme riski bulunan deniz ve karadaki fay hatlarının inceleneceği depremsellik araştırması ile Bayraklı, Bornova ve Konak sınırlarındaki yaklaşık 10 bin 802 hektar büyüklüğündeki alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesini sağlayacak çalışmaları yerinde değerlendirdi. 

İzmir deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırması ve mikrobölgeleme etüt projesi için denizde ve karada start verilen uygulamalara katılan Başkan Tunç Soyer önce Narlıdere'de paleosismolojik araştırma hendeğine girerek Paleosismoloji Koordinatörü Prof. Dr. Erhan Altunel'den bilgi aldı. Çalışmaların heyecanlandırıcı olduğuna dikkat çeken Tunç Soyer, “Bu şehrin geleceğine dair en önemli adımların atıldığı bir andayız. Kentin yüzyılının planlanacağı, o planlamanın sağlam bir zemin üzerine oturacağı bir çalışma olacak. Bu çalışma İzmir için çok önemli bir kilometre taşı” diye konuştu. Erhan Altunel de İzmir il merkezini referans alan 100 kilometre yarıçapındaki bir alanda 40'a yakın fay zonunu inceleyeceklerini dile getirdi. 

İzmir deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

BİNALARA GÜVENLİK KARNESİ 

Tunç Soyer daha sonra Üçkuyular'dan tekneyle Körfez'e açıldı ve karadan yaklaşık iki buçuk kilometre açıktaki sondaj çalışmalarında incelemelerde bulundu ve Deniz Araştırmaları Koordinatörü Doç. Dr. Ulaş Avşar'dan bilgi aldı. Soyer, “30 Ekim depremi gösterdi ki bu kentin en büyük önceliği, dirençli bir kent haline dönüşmek. Yani bu şehirde yaşayan insanların, güven duygusu içerisinde yaşamaları. Oturdukları apartmanlarda güven içerisinde olmaları. Yaşadıklarımız, en büyük önceliğimizin bu olduğunu ortaya çıkardı. Biz de bu güven duygusunu yaratabilmek için yapılması gerekenlere kafa yorduk. Bu çalışma kapsamında ilk önce İnşaat Mühendisleri Odası ile yapı envanteri çalışması için protokol imzaladık. Bayraklı’da 33 bin 100 bağımsız birimin deprem güvenliğini ölçmek için yaptığımız çalışma neredeyse tamamlandı. Her birine güvenlik karnesi verebilecek hale geldik. Ama bundan çok daha büyük bir çalışmayı ODTÜ öncülüğünde 10 üniversitenin katılımıyla ve 84 akademisyenle başlattık. Türkiye'de ilk, dünyada da örneği çok az olan bir çalışma” açıklamasında bulundu. 

İzmir'in depremselliğiyle ilgili bütünlüklü bir haritanın daha önce çıkarılmadığına vurgu yapan Tunç Soyer, ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getirdi. Soyer, “Bu çalışmalarla kentin tsunami ve sismik hareketleri değerlendirilecek, diri fayları belirlenecek, bunların en son ne zaman hareketlendiği ölçülecek. Şu ana kadar bu konuda elimizde sağlıklı veri yoktu. İzmir'in depremselliği ile ilgili çok somut ve net bilgilere ulaşacağız. Böylece bu şehrin gelecek yüzyıl içerisinde nasıl yapılaşması gerektiği, nereye doğru yapılaşması gerektiği, yapılaşırken nelere dikkat etmesi gerektiği konularında daha hayati sorulara yanıt verme imkânı bulacağız” diye konuştu. Bu sebeple bunun İzmir için çok tarihi bir çalışma olduğunun altını çizen Soyer, “Kentin belki de gelecek yüzyılını kurtaracak bir çalışma olacak. Sadece İzmir için değil buradan çıkacak başarılı sonuçların tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek bir model olacağını düşünüyorum” dedi. 

İzmir deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

FAYLAR HARİTALANDIRILACAK

İzmir'de 100 kilometre yarıçapında belirlenen alan üzerindeki fayların haritalandırılması yapılacak. Karadaki deprem araştırmalarında dünya genelinde kullanılan hendekli paleosismolojik sistem tercih ediliyor. Karada fay güzergahlarında açılacak hendeklerden alınacak örneklerin incelenmesinin ardından, bu fay zonlarına ilişkin deprem üretme potansiyelleri belirlenecek. Karada Hendekli Paleosismoloji çalışma ekibinde Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Prof. Dr. F. Bora Rojay, Prof. Dr. Erhan Altunel, Prof. Dr. Serdar Akyüz, Prof. Dr. Çağlar Yalçıner, Doç. Dr. Taylan Sançar, araştırma görevlileri Taner Tekin, Tolunay Acer, Erbe Nur Atlı bulunuyor. 

İzmir deki binalara güvenlik karnesi geliyor!

DEPREME KARŞI GÜVENLİ KENT

30 Ekim 2020'de yaşanan deprein ardından bir şehir yapabilmek ve izlenecek yol haritasını hazırlamak amacıyla çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler, afet yönetiminde paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri, ilçe Belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 11-13 Mart 2020 tarihinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” gerçekleştirdi. Buluşmada risk azaltıcı ve koruyucu önlemlerin bir an önce alınmasının önemine dikkat çekilerek kentin depremsellik araştırmasının ivedilikle bitirilmesi, zemin yapısının ve davranış özelliklerinin belirlenmesi tavsiye edilmişti.

İzmirli depremzedeler kredi için imza bekliyor!

İzmir'de kentsel dönüşüm hızlanıyor!

İzmir deprem konutlarında son durum ne?