İzmit Cedit’teki kentsel dönüşüm için kredi talebi!

İzmit Cedit’teki kentsel dönüşüm için kredi talebi! İzmit Cedit’teki kentsel dönüşüm için kredi talebi!

İzmit Belediyesi mecliste yarın düzenlenecek olan toplantıda Cedit’teki kentsel dönüşüm için kredi talebini görüşecek.İzmit Belediyesi 19 gündem maddesini karara bağlamak üzere yarın saat 15.00’da mecliste toplantı yapacak. Cedit’teki kentsel dönüşüm için kredi talebi dışından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak halk sütün bir kısmı İzmit Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu kapsamda halk süt için kredi alınması mecliste oylanacak. Diğer belediyeye araç alımı için çekilecek kredinin İller Bankası’nın isteği üzerine yeni tarihli olması için güncelleme yapılacak.

Başkan kredi yetkisine güncelleme

Çağdaş Kocaeli’nde yer alan habere göre; mecliste, Turgut Mahallesi 308 ada, 84, 85, 86 numaralı parsellerin Trampası ilgili Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi , Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün İller Bankası Kredi İşlemleri İçin Başkana yetki verilmesi teklifi, söz konusu madde kapsamında geçtiğimiz kasım ayında araç alımı için alınan 27 milyon TL’lik kredi kararının yeni yıl tarihli güncellemesi  gerçekleşecek.

Cedit ve halk süt için kredi talebi

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Cedit Kentsel Dönüşüm Halk Süt için kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi görüşülecek. İzmit-Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasındaki imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun raporu, ayrıca İzmit-Körfez ve Sanayi Mahallelerinde,’ Derece Merkezi İş Alanı (MİA)’ kapsamında hazırlanan ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notlarına’ yapılan itirazlar görüşülecek.

Hasarlı binalara rehabilite

Türkiye deprem bölgesinde olması nedeniyle deprem karşı alınan önlemler kapsamında İzmit Belediyesi tarafından depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyonu ile ilgili İmar komisyonunun raporu ele alınacak. Denetim komisyonunda çalışan üyelere ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun raporu okunacak. Veliahmet Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait binanın, tahsis edilmesi de görüşülecek.

TOKİ ve İzmit Belediyesi arasında kentsel dönüşüm protokolü!

Kocaeli Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 3 yılda tamamlanacak!