14 / 08 / 2022

İzmit'te yapılması planlanan liman projesinin ÇED süreci sona erdi!

İzmit'te yapılması planlanan liman projesinin ÇED süreci sona erdi!

İzmit Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan liman projesinde ÇED süreci sona erdi. İzmit Belediyesi ve mahallinin itirazları onaylandı...İzmit Yenimahalle’ye Kortaş Liman Hizmetleri A.Ş tarafından inşa edilmek istenen Şirintepe ve Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında da bulunan Kimyasal ve Petro-Kimya Ürünleri Gemi Yanaşma Platformu ve Deniz Üstü Botu Hattı’nın ÇED süreci resmen sona erdi. İzmit Belediyesi ve mahallinin itirazlar sonucunda, süreç sonlandı.

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit’te yapılmak istenen iskele ve deniz üstü boru hattı projesi için başlatılan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini iptal etti. Bakanlık, proje alanının meskun mahale yakınlığı, tanker, gemi, endüstriyel kaza ihtimalinin risk nedeniyle projenin gerçekleştirilmesinin uygun görülmediğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenimahalle Mevkiinde Kortaş Liman Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kimyasal ve Petro-Kimya Ürünleri Gemi Yanaşma Platformu ve Deniz Üstü Boru Hattı" projesi kapsamında hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası 29.11.2019 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup ÇED süreci başlatılmıştır.

Söz konusu proje ile ilgili olarak 18.02.2018 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgi (a) ve (b)' de kayıtlı yazılar ile; Yapılması planlanan proje alanının, Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında kaldığı ve onaylı herhangi bir dolgu amaçlı imar planı bulunmadığı, Proje alanının kara tarafında proje ortaklarına ait kimyasal depolama tesislerinin faaliyet gösterdiği ve söz konusu tesislerinin konut alanlarını etkileyen bir konumda olduğu, Proje ile büyük tonajlı gemiler için yapılması planlanan iskelenin, karada yer alan mevcut tesislerde kapasite artışına sebep olması, Mevcut durumda demiryolu üzerinde yer alan imar yolunun proje ortağı firma tarafından işgal edilmesi nedeni ile kapalı olduğu, dolayısıyla ulaşım bağlantılarında trafik, can ve mal güvenliği açısından yaşanan sıkıntılar nedeni ile sık sık şikayetlere sebep olması, Proje alanının meskun mahale yakınlığı nedeni ile tanker/gemi/endüstriyel kaza ihtimalinin risk durumuna katkısının kaçınılmaz olması nedeni ile, projenin gerçekleştirilmesinin uygun görülmediği hususları Bakanlığımıza bildirilmiştir. "

Projenin gerçekleşmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığı ifade edilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Bilindiği üzere 25.11.2014 tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 4. bendinde "Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla; ilgi yazdaki hususlar göz önüne alınarak Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenimahalle Mevkii'nde Kortaş Liman Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kimyasal ve PetroKimya Ürünleri Gemi Yanaşma Platformu ve Deniz Üstü Botu Hattı" projesine ait ÇED süreci, ÇED Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 4. bendi uyarınca sonlandırılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."