İzocam Dünya Tasarruf Günü'nde sıfır enerji binalara dikkat çekiyor!

İzocam Dünya Tasarruf Günü'nde sıfır enerji binalara dikkat çekiyor! İzocam Dünya Tasarruf Günü'nde sıfır enerji binalara dikkat çekiyor!

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Dünya Tasarruf Günü, enerjisinin dörtte üçünü ithal eden ülkemiz için ayrı bir öneme sahip…
1924 yılından bu yana her yıl 31 Ekim günü Dünya Tasarruf günü olarak kabul ediliyor. 2015 yılında enerji hammaddeleri ithalatına yaklaşık 38 milyar dolar ödeyen ülkemizde de 31 Ekim haftası boyunca tasarruf sağlayan unsurlar gündeme geliyor. İzocam da enerji tasarrufunun önemini hatırlatarak, doğru ve kalın yalıtımla enerji ithalatının düşürülebileceğini vurguluyor. 


İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut; son 11 yılda enerji ithalatımızın ülkemiz ekonomisine bedelinin 464 milyar dolar olduğuna dikkat çekiyor ve tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal ettiğimizi söylüyor: “Enerji ithalatı rakamlarına baktığımız zaman mevcut düzeyiyle enerji ithalatının, dış ticaret açığının en önemli kısmı olduğunu görüyoruz. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığımızı azaltmak için enerji verimliliği ve uygulamaları şart. Bu nedenle binaları enerji tasarruflu hale getirmeli, enerjiyi verimli kullanmalı, yaşam tarzımızı ve davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Enerjide aşırı dışa bağlılığı azaltmanın en önemli yolu ise kalın yalıtım uygulamalarından geçmektedir. Ülkemizde “kalın yalıtım” bilincinin yaygınlaşması ve bölgelere göre en iyi sonucun alınabileceği uygulamaların yapılması gerekiyor. Öyle ki Türkiye’deki 2015 sonu itibariyle, 9 milyonun üzerindeki konut stoğunun iyimser bir tahminle sadece yüzde 13,9’u TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygun yalıtılmış durumda… Bu rakam 22 milyon üzerindeki mevcut konut sayısında ise yüzde 28,5.”  


Multi Konfor Binalar ve Kentsel Dönüşüm enerji verimliliği için fırsat… 

Nuri Bulut; “Kentsel Dönüşüm ile yeni inşa edilecek binaların TS 825 kurallarına uygun inşa edilmesinden öte enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgeyen Multi Konfor Bina şartlarına mümkün olduğunca yakın yapılması enerjide büyük verimlilik sağlayacaktır. Kentsel Dönüşüm tasarruf açısından bir fırsat olarak görülmeli, bunun için gerekli nitelikleri barındıracak şekilde uygulamaları yapılmalıdır” diyor.

 

Toplumların bilinçlenmesi ve artan duyarlılıkla birlikte Multi Konfor Binalara ilgi ve talep de artıyor. Pasif ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran Multi Konfor Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor.

 

Etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji içeren, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgeyen Multi Konfor Binalar, yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra akustik konfor ve yangın güvenliği de içeren Multi Konfor Binalar özellikle etkin ısı yalıtımı sayesinde hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Minimum seviyede enerji harcayan binalar ayrıca çevre dostu özelliği ile öne çıkıyor. Sistemindeki maliyeti artırmadan “daha kalın” yalıtım ile tasarrufun orantılı bir şekilde artırılması sağlanıyor. Uygulanan kalın yalıtım ısı kayıp ve kazançlarını engelleyerek yakıt tüketimini ve salımları azaltıyor.

 

Kurulduğu günden bu yana 200 milyon ton petrole eşdeğer enerji tasarrufunun gerçekleşmesine katkıda bulunan İzocam, etkin bir enerji tasarrufunun yalıtım ile mümkün olacağını vurguluyor. Ürettiği tüm yalıtım ürünleriyle 650 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önleyen ve ülke ekonomisine 110 milyar dolarlık tasarruf sağlayan İzocam, yalıtım sayesinde ev ve ülke bütçesine önemli meblağlarda katkı sağlanacağının altını çiziyor. 

         

Enerji tasarrufuna yönelik çıkarılan yönetmelikler aksaksız uygulanmalı! 

1 Ocak 2011’den itibaren yürürlüğe giren ve enerji tasarrufuna yönelik son derece yararlı maddeler içeren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği tasarruf için çağrıda bulunan bir nitelik taşıyor. Ülkemizde bugüne kadar sadece ısıtma enerjisini sınırlandırmaya yönelik çıkan yönetmeliklerin ardından, BEP ile birlikte ilk kez ısıtma enerjisinin yanı sıra soğutma ve aydınlatma enerjileri ile sıcak su kullanımının bir arada düşünüldüğü bütünleşik çözümlerle enerji verimliliği hedefleniyor. BEP yönetmeliği, yeni inşa edilecek binalarda yalıtımı zorunlu kılıyor ve yalıtımın öneminin anlaşılmasına yardımcı oluyor.

 

Onuncu Kalkınma Planı, Program ve Eylem Planları, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gibi yasal mevzuatlar tüm detaylarıyla aksaksız biçimde uygulanması büyük önem arz ediyor.