10 / 08 / 2022

Jr And Jc Gayrimenkul Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Jr And Jc Gayrimenkul Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Johnny Ren tarafından kuruldu.Jr And Jc Gayrimenkul Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Johnny Ren tarafından kuruldu.

Jr And Jc Gayrimenkul Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. -Şirket amacını gerçekleştirmek için, alabilir satabilir, kiralar kiraya verip bunlar üzerinden ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti , kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. -Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara, deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir, kiralayabilir üzerinde şahsi ve ayni haklar tesis edilebilir. Gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir