Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tufan Nişancı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'nde kuruldu.Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tufan Nişancı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da kuruldu.


Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; - Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. - Şirket faaliyet konusu kapsamında ilgili kanunlarda belirtilen daha önceden inşa edilmiş veya inşa edilecek her türlü mühendislik yapılarının kentsel dönüşüm çalışmalarını projelendirmeye söz konusu projeleri uygulamaya uygulattırmaya ilgili tüm çalışmaları planlamaya projelendirmeye yine söz konusu çalışmalar kapsamında tüm mühendislik yapılarının kentsel dönüşüm ve alt yapı hizmetleri kapsamında ilgili resmi veya özel tüm kurum ve kuruluşlarca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ihalelere katılmaya, bu kapsamda deprem risk analizleri yapmaya kamu ve özel kurumlara raporlar ve planlar hazırlamaya değerlendirmeye - Jeolojik ve jeofizik etüdler, zemin etüdleri, zemin iyileştirme, sondaj, yeraltı suyu arama, işletme bunlarla ilgili tesisler kurma, kurulanlara ortak olma, işletme, devir etme, devir alma. - Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. - Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği, ve elektrik mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Yurt içi ve yurt dışı hertürlü nazım imar planı ve uygulama imar planlarını hazırlamak, uygulamak, projelendirmek. - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. - Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak,satmak,kiraya vermek, işletmek devir almak ve devretmek. - Her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak. - Yurt içinde ve dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek - Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla teminat vermek verilmiş teminatları geri almak. 


Jura Jeoteknik Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi, 74. Sokak, 83/2.