Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, M. Alsatouf Alothman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta Esenyurt, Sultaniye Mahallesi'nde kuruldu.Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, M. Alsatouf Alothman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 5 Mayıs'ta kuruldu. 


Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a)Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında? jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. b.) Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. c.) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak beton delme kesme karot alma işleri ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek d.) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. e.) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek f.) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak. 


Arch Osman Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, Han Plus İş Merkezi, 150/305.