24 / 05 / 2022

Kaçak inşaat durdurma tutanağı örneği!

Kaçak inşaat durdurma tutanağı örneği!

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[1] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılara kaçak yapı deniyor. İşte, kaçak inşaat durdurma tutanağı örneği!Kaçak inşaat durdurma tutanağı örneği!

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[1] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılara kaçak yapı deniyor. 


İmar Kanununun 32. maddesinde, yıkım kararı verilecek yapılar, bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar olarak belirtiliyor. Bu madde de, imar mevzuatına aykırı olan yapıların yıkılması hükmü yerine “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı” olan yapıların yıkılacağı hükmü getirilmiş ve buna ilişkin uygulama düzenlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. 


Bir yapının kaçak yapı durumuna düşmemesi için inşaat çalışmalarına başlamadan önce, inşaat ruhsatı yani yapı ruhsatiyesinin alınması gerekiyor. İmar Kanunu'nunda belirtilen hükümlere göre inşa edilmeyen yapılar yıkılıyor ya da durduruluyor. 


Kaçak inşaat durdurma tutanağı!

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde; “Yapı ruhsatı alınmadan yapılabilecek yapılar dışında, yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlandığı ya da yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili yönetimce saptanması, uygulama sorumlusunca saptanarak bildirilmesi ya da bir biçimde bu durumun öğrenilmesi üzerine, belediye ya da il özel yönetimlerince (valiliklerce), o andaki yapım durumu saptanıyor.


 Yapı mühürlenir ve yapım durduruluyor.  Durdurma, yapı durdurma tutanağının yapı yerine asılmasıyla, yapı sahibine bildirilmiş sayılıyor. Bu günden başlayarak en çok bir ay içinde, yapı sahibi, yapısını yapı ruhsatına uygun duruma getirerek ya da yapı ruhsatı alarak, belediyeden ya da il özel yönetiminden mühürün kaldırılmasını isteniyor.


Yapı ruhsatına aykırılık bulunan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu ya da yapı ruhsatı alındığı ve yapının bu yapı ruhsatına uygun olduğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye ya da il özel yönetimince kaldırılıyor ve yapımın sürdürülmesine olur veriliyor. 


Tersi durumda, yapı ruhsatı iptal ediliyor; yapı ruhsatına aykırı ya da yapı ruhsatı olmadan yapılan yapı, belediye encümeni ya da il özel yönetimi kararıyla, belediye ya da valilikçe yıktırılıyor ve yıkım giderleri yapı sahibinden alınıyor deniliyor.


Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com