Kaçak kat nasıl tespit edilir?

Kaçak kat nasıl tespit edilir?

İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. Peki, kaçak kat nasıl tespit edilir?Kaçak kat nasıl tespit edilir?

İmar Kanunu gereğince, Yapı Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde; Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması gerekiyor.


İmar Kanunu'nda yer alan kurallara uyulmadan, ruhsat alınmadan yapılan yapılar kaçak yapı olarak karşımıza çıkıyor.  Yapının kaçak durumuna düşmemesi için inşaata başlanmadan önce mutlaka inşaat ruhsatı yani yapı ruhsatiyesinin alınması gerekiyor. 


İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. Peki, kaçak kat nasıl tespit edilir?


Kaçak kat tespiti..

Kaçak katın anlaşılması, yapılan ihbarlarla tespit ediliyor. Kaçak katlar ihbarların dışında, inşaat çalışmalarına başlanmış bir yapının kendisinin veya bir katının belediye kayıtlarında olmaması halinde yapının kaçak olduğu tespit edilebiliyor.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılıyor ve inşaatın devamına izin veriliyor.


Aksi takdirde, ruhsat iptal ediliyor, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil ediliyor.


Kaçak kat şikayet hattı!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com