29 / 05 / 2022

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak tanımlanıyor. Bir diğer ifade ile kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor.


Kadastro çalışmaları ile sınırları çizilmiş sistem kapsamında arsalar numaralandırılıp, parselleniyor ve bu parseller detaylı haritalarsa gösteriliyor. Peki kadastro bölgesi nedir?


Kadastro bölgesi..

İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini ifade ediyor. Kadastro çalışma alanı ise, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birine deniyor.


Uygulama alanının ilânı ve belirtme yapılması

(1) Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir.


(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerine, ilgisi bulunması halinde Maliye Bakanlığının ve Orman Genel Müdürlüğünün mahalli birimleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Ayrıca, çalışmalara başlanacağı bilgisi ile uygulama alanı kapsamında kalan taşınmazların listesi tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.


(3) Kadastro müdürlüğünce fen klasörüne, tapu sicil müdürlüğünce de ilgili taşınmazların kayıtlarına, "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tâbidir." şeklinde belirtme yapılır.


(4) Belirtme yapılan taşınmazlarda, belirtme tarihinden sonra meydana gelecek değişiklikler, tapu sicil müdürlüğünce derhal kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.


Kadastroda hak düşürücü süre!