Kadıköy Belediyesi'nden Kurbağalıdere oteline itiraz!

Kadıköy Belediyesi'nden Kurbağalıdere oteline itiraz!

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu , Kurbağalıdere kenarına otel yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plana itiraz edeceklerini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy eski Salı Pazarı olarak bilinen, Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Stadyumu arasındaki alanda bulunan 3 bin metrekarelik alana 12 katlı otel yapılması için gerekli imar planı değişikliğini onayladı. İmar planı, itirazlar için 26 Temmuz’a kadar 1 ay süreyle askıda kalacak.


Kadıköy Kurbağalıdere'ye 12 katlı otel geliyor!


Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar değişikliğine itiraz edeceklerini açıkladı.


Kurbağalıdere ıslahının hala tamamlanmadığını hatırlatan Nuhoğlu, “Türkiye’de bunca önemli sorunlar varken Çevre Bakanlığı’nın Kadıköy’de Kurbağalıdere kenarında bir otele imar vermesini doğru bulmuyoruz. Yıllardır ıslah edilmeyen Kurbağalıdere kenarına otel yapılması için imar planını değiştirmeyi anlamak mümkün değil.” 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir ilçedeki imar planına müdahalesinin doğru olmadığının altını çizen Nuhoğlu şöyle devam etti; “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi’nde  Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir” deniyor.  Şimdi soruyorum Kurbağalıdere kenarına 12 katlı otel inşaatı planı için hangi “zorunlu” koşullar yaşanıyor?  Dere kenarına otel yaparak afetten mi korunacaksınız? Çevre Bakanlığı parsel bazında imar mı verir? Otel yaparak nasıl bir kamu yararı sağlayacaksınız? Şahsa göre hukuk işlemez.  Kamu yararı hesaba katmadan sadece ticaret odaklı planlar yapılıyor.  Bu tür özel uygulamalar Ortada yıllardır ıslah edilemeyen bir dere ve ticaret alanı yapılması için imar planı değişikliği yapan bir bakanlık var. Kadıköylülerin otele ihtiyacı yok ve o alanda otel yapılması da doğru değil.  Kadıköylüler otel değil bir an önce derenin ıslah edilmesini istiyor. Bakanlık tarafından değiştirilen planları inceliyoruz. Gerekli itirazları yapacağız” dedi.Kadıköy BelediyesiHaber Evrensel Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı ;Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kurbağalıdere kenarına otel yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plana itiraz edeceklerini açıkladı. Bakanlık, Kadıköy eski salı pazarı olarak bilinen, Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Stadyumu arasındaki alanda bulunan 3 bin metrekarelik alana 12 katlı otel yapılması için gerekli imar planı değişikliğini onayladı. Kurbağalıdere ıslahının hâlâ tamamlanmadığını hatırlatan Nuhoğlu, bakanlığın bir ilçedeki imar planına müdahalesinin doğru olmadığını belirtti. 
Evrensel
Haber Yeniçağ Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...İstanbul'un Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kurbağalıdere kenarına otel yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plana itiraz edeceklerini açıkladı. Bakanlık; Kadıköy eski Salı Pazarı olarak bilinen, Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Stadyumu arasında bulunan 3 bin metrekarelik alana 12 katlı otel yapılması için gerekli imar planı değişikliğini onayladı. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kurbağalıdere ıslahının hâlâ tamamlanmadığını hatırlatarak, "Türkiye'de bunca önemli sorunlar varken Çevre Bakanlığı'nın Kadıköy'de Kurbağalıdere kenarında bir otele imar vermesini doğru bulmuyoruz. Yıllardır ıslah edilmeyen Kurbağalıdere kenarına otel yapılması için imar planını değiştirmeyi anlamak mümkün değil. Şimdi soruyorum Kurbağalıdere kenarına 12 katlı otel inşaatı planı için hangi 'zorunlu' koşullar yaşanıyor? Dere kenarına otel yaparak afetten mi korunacaksınız? Çevre Bakanlığı parsel bazında imar mı verir? Otel yaparak nasıl bir kamu yararı sağlayacaksınız? Şahsa göre hukuk işlemez. Kamu yararı hesaba katmadan sadece ticaret odaklı planlar yapılıyor" dedi. Yeniçağ