Kadıköy Belediyesi'nden Milli Emlak Daire Başkanlığı'na dava!

Kadıköy Belediyesi'nden Milli Emlak Daire Başkanlığı'na dava! Kadıköy Belediyesi'nden Milli Emlak Daire Başkanlığı'na dava!

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’deki son kamu arazilerinden biri olan Merdivenköy mahallesindeki 894 metrekare arsayı ihale usulü satan Milli Emlak Daire Başkanlığı'na dava açtı.Kadıköy Belediyesi, mülkiyeti Milli Emlak Daire Başkanlığı’na ait Merpenköy’deki 894 metrekare arsanın “Belediye Hizmet ve Sağlık Tesis Alanı” olarak kullanmak üzere iki kez bedelli veya bedelsiz olarak istemiş ve Milli Emlak Daire Başkanlığı bu talebe olumsuz yanıt vermişti.


Kadıköy Belediyesi’nin talebine olumsuz yanıt veren Milli Emlak Daire Başkanlığı Merpenköy’de bulunan arsayı açık ihale ile satışa çıkardı. 19 Nisan’da ihalesi yapılan arsa 10 milyon üç yüz bin liraya satıldı.


KAMUDA TUTUMLULUK İLKESİNİN GEREĞİ


Kamu ihtiyacına rağmen arsanın açık ihale usulü ile satılmasına Kadıköy Belediyesi tarafından itiraz edilerek dava açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yerel yönetimlerin sunmakla yükümlü bulunduğu hizmetler için ihtiyaç duydukları taşınmazları öncelikle yine devlete ait (kamuya ait) taşınmazların devri veya tahsisi suretiyle karşılanması ''kamuda verimlilik ve tutumluluk ilkesinin''bir gereği olarak yasalarımızda mevcuttur. Bu çerçevede; uzun süredir boş olduğu tespit edilen ve ölçüleri ile belediyemizin sunmak istediği hizmet binasına uygun bulunan taşınmazın tüm yasal taleplerimiz göz ardı edilerek özel satış suretiyle satılması işlemine karşı İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2016/882E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.”


ARSA KADIKÖY'ÜN İHTİYACI


Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy’de arazi yok. Kamunun bu denli ihtiyacı varken kamuya ait yerlerin satışa çıkarılmasını anlamak mümkün değil. Dava açıp hukuksal süreci başlattık. Biz bu arsa ve kamuya ait olan diğer arsalar için de her türlü hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.EvrenselHaber Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Kadıköy Belediyesi, mülkiyeti Milli Emlak Daire Başkanlığı'na ait Merdivenköy'deki 894 metrekare arsanın "Belediye Hizmet ve Sağlık Tesis Alanı" olarak kullanmak üzere iki kez bedelli veya bedelsiz olarak istemiş ve Milli Emlak Daire Başkanlığı bu talebe olumsuz yanıt vermişti. Milli Emlak Daire Başkanlığı Merdivenköy'de bulunan arsayı açık ihale ile satışa çıkardı. Kadıköy Belediyesi arsa satışına halkın ihtiyacı olduğu gerekçesiyle itiraz edilerek dava açıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Kadıköy'de arazi yok.Kamunun bu denli ihtiyacı varken kamuya ait yerlerin satışa çıkarılmasını anlamak mümkün değil" dedi. 


Cumhuriyet