Kadıköy Golden Rest Hotel 22.5 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Kadıköy Golden Rest Hotel 22.5 milyon TL'ye icradan satılıyor! Kadıköy Golden Rest Hotel 22.5 milyon TL'ye icradan satılıyor!

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Reşit Efendi Sokak üzerinde yer alan Golden Rest Hotel binası 22 milyon 545 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Reşit Efendi Sokak üzerinde yer alan Golden Rest Hotel binası icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan otel binası için 22 milyon 545 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Mahalinde yapılan tespitlerde taşınmazın 1.kat ,2.kat, 3.kat ve 4. Katının brüt alan olarak onaylı mimari projesine uygun inşa edildiği kısmen iç bölümlendirmelerinde değişiklikler yapıldığı görülmüştür. Zemin katta konumlu 3 nolu depolu dükkana ait zemin katında yer alan 45 metrekarelik dükkan hacmi ile bodrum katında yer alan 19 m2 lik depo hacminin otelin kapalı kullanım alanına eklenerek toplam brüt 64 m2 lik büyüme yapıldığı görülmüştür. 

Rapor konusu taşınmazlar , İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Reşit Efendi Sokak üzerinde 5 dış kapı numaralı Golden Rest Hotel binası olarak yer almaktadır. Az eğimli bir topografik yapıya sahip parsel üzerine inşa edilen binanın ulaşımı tarif olarak Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde Üsküdar istikametinde ilerlerken soldaki İETT otobüs durakları geçildikten sonra sağa Reşit Efendi Sokağa dönülür. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu bina bu sokak üzerinde yaklaşık 50 m. Sonra solda Reşit Efendi Sokak ile Teyyareci Sami Sokağın kesişiminde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde otel binaları ,alt katlar işyeri, dükkan, üst katlar konut amaçlı kullanılan geneli bitişik yapı nizamlı yapılar bulunmaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

Kıymeti : 22.545.000,00 TL
1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

Satış şartları :
1- Müflis şirkete ait gayrimenkul net 15.245.000,00 TL (tahsil harcı ,satış gideri vb masraflar hariç) bedelden aşağı olmamak kaydı ile pazarlık ilemütemim cüzü ile birlikte pazarlık ile satılacaktır.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV'den muaftır. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/42 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019