Kadıköy'de icradan 3 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Kadıköy'de icradan 3 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!İstanbul Anadolu 10.İcra Dairesi tarafından İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde bulunan 2 gayrimenkul 3 milyon TL bedelle 18 Eylül günü açık artırma suretiyle ihale edilecek.


T.C İSTANBUL ANADOLU 10.İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul il, Kadıköy ilçe, Suadiye Mahalle/Mevkii, 356 Ada No, 39 Parsel No.20 336 arsa paylı. 13 nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Parsel üzerinde yaklaşık 9 yıl önce inşa edilmiş, mimarlık hizmetlerine esas. IV. Sınıf A grubu yapılardan olan, bodrum kat, zemin kat, sekiz normal kat ve çatı arası, betonarme karkas bir bina vardır, binanın normal katlarında ise ikişer adet mesken olarak kullanılan bağımsız bölüm bulunmaktadır. Söz konusu 13 nolu mesken; giriş holü, koridor, mutfak, salon, dört oda, banyo tuvalet ve iki adet balkon mahallerinden ibaret, yaklaşık 175 m2 alanlıdır. Islak zemin döşemeleri granit ve seramik malzemeyle, oda zemin döşemeleri ahşap parke malzemeyle kaplanmıştır. Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmış olup, merkezi sistemli kalorifer ısınma türündedir. Binanın kapalı otopark alanı, açık, kapalı yüzme havuzu, basket sahası, tenis sahası, çocuk oyun alanları, özel güvenliği ve sosyal tesisi bulunmaktadır.


Adresi: İstanbul il, Kadıköy ilçe. Suadiye Mahalle, Müzeyyen Sok. No:6. Büyükhanlı Suadiye Konakları. 7. Kat. D: 13


Yüzölçümü :175m2


Arsa Payı: 20/336


İmar Durumu : 39 parselle alakalı imar durum bilgilerine göre; 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 18/02/2012 t.t.'li plan notu tadilatına göre maxTAKS:0.35. ma.KAKS:2.07. H:Serbest yapılanma şartlarında ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Söz konusu 39 parsele bitişik 55 parsel tescilli olduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 


Kıymeti: 2.500.000,00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi 


1. Satış Günü: 18/09/2015 günü 11:20 - 11:30 arası


2. Satış Günü: 13/10/2015 günü 11:20-11:30 arası


Satış Yeri:  ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul İl, Kadıköy ilçe, Rasimpaşa Mahalle/Mevkii, 258 Ada No, 22 Parsel No. 276.00 m2 yüz ölçümlü.


80/1380 arsa paylı, 2. Kat. 15 nolu büro nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı, parsel üzerinde mimarlık hizmetlerine esas III. Sınıf A grubu yapılardan olan, zemin kat ve dört normal katlı, betonarme bir bina vardır. Binanın zemin kat ön cephesinde asma katlı dükkanlar bulunmakta olup, normal kat alanlarında büro olarak kullanılan bağımsız bölümler bulunmaktadır. Satışa konu 15 nolu büro, mimari projesine göne hol, dört oda, banyo-tuvalet mahallerinden ibaret ve yaklaşık 120 m2 alanlıdır. Yerinde yapılan incelemede büro olarak kullanılmakta olup, hol, iki oda, sandık odası, salon, mutfak, banyo-tuvalet olarak iç dizayn kullanıma uygun olarak değiştirilmiştir. Bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik malzemeyle, oda zemin döşemeleri ise ahşap malzemeyle kaplıdır. Belediye alt yapı hizmetleri ve ulaşım imkanı olumlu özellikte olan bölgedeki parseldir.


Adresi: İstanbul il, Kadıköy ilçe, Rasimpaşa Mahalle, Teyyareci Sami Sok. No: 18. Demirli iş Hanı. 2. Kat, D: 15


Yüzölçümü :120m2


Arsa Payı: 80/1380


İmar Durumu : 22 parsel sayılı taşınmazla alakalı imar durum bilgilerine göre, 13/07/1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli rasimpaşa koruma imar planına göre Hmax: 15.50 yapılanma şartlarında bitişik nizam "ticaret + konut" alanında kalmaktadır. Söz konusu 22 parsel tescilli olduğundan kültür varlıklarını koruma bölge kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.


Kıymeti :500.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi 


1. Satış Günü:18/09/2015 günü 12:00 -12:10 arası 


2. Satış Günü :13/10/2015 günü 12:00 -12:10 arası 


Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


Satış şartları


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübreztapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/52 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/07/2015