Bahçelievler'de icradan 3 milyon TL'ye satılık bina!

Bahçelievler'de icradan 3 milyon TL'ye satılık bina! Bahçelievler'de icradan 3 milyon TL'ye satılık bina!

Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bahçelievler Yenibosna'da 2 katlı boş imalathane binasını satışa çıkardı. Söz konusu binanın satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.BAKİRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2014/700 TLMT. 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı : İSTANBUL İLt, BAHÇELİEVLER İLÇESİ, YENİBOSNA MAH. MASLAK MEVKİl CİLT/SAYFA NO:99/9792 PARSEL;9773 YÜZÖLÇÛM:591,50 M2 BOD.+ZEM.+2 KATLI KARGİR İMLT. NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI SATIŞA KONUDUR, özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25/02/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet Takdirine konu taşınmaz: Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 0 ada 9773 parsel saydı yerde kain, Çobançeşmc İdari Mahallesi, Bilge Sokak, 18 numara, 591,50m2 dörtgen şekilli ve düz bir topografyaya sahip arsa üzerinde yer alan "1 bodrum kat+zemin kat+2 normal katlı imalathane'dir. Taşınmaz D100 ve Atatürk Buivan Mahmutbcy Çıkışı Kavşağı Kuzey Batısında, Sanayi Caddesi'nin 2 sokak doğusunda, Bügc Sokak üzerinde yer alır. Yakın çevresinde: Kuyumcukent. İBB Yenibosna katı atık aktarma tesisleri. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, Çobançeşme Mezarlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile çok sayıda otomotiv sektörüne dayalı hurda işleme, boyama ve tamir atölyeleri ile servis ve satış içerikli işletmeler bulunduğu gözlenmiştir. Araç akışının yoğun düzeyde seyrettiği, yapılaşmaların devam ettiği, az yükseklikte işyerlerinin ağırlıkta olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bu bağlamda ilçe merkezine ve diğer cazibe merkezlerine ulaşımı kolaydır. Yerinde yapılan İncelemede davaya konu taşınmazın bulunduğu BAK yapıda imalathane bodrum kat+zemin kat+5 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 8 kattan (yol üstü 7 kat) oluşur. Zemin kattaki giriş, koridor, imalathane ve VVC, bodrum hariç diğer katlarda da yanı hacimlerin tekrarı şeklinde yer almaktadır. Binanın içi sıva üzeri badana boyasıdır. Merpen mermer kaplama olup, korkuluklar metaldir. Binanın dış cephesi cam mozaik olup, binada 1 adet asansör yangın merpeni ve her katta yangın musluğu mevcuttur. Bahçesi beton kaplama olup. dışarıdan bodruma inene yük asansörü ve dış köntörü çereleyen kagir duvar ile bahçeye kadar metal kapı ile açılan rampanın olduğu görülmüştür. Taşınmaz halihazırda boş olarak tutulmaktadır. Bînayalaşık 30 yıllıktır, "denilmektedir.

Adresi : Bahçclievler/tstanbul Yüzölçümü : 591,50 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü) Arsa Payı ; —

İmar Durumu : Bahçelicvler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Durum Bürosunun 29.09.2014 tarih, imar durumu

yazısına göre, Bahçclievler İlçesi, Yenibosna Mah. 338 ada, 3 parsel sayılı yer, 21.06.2009 onanlı l/l000 ölçekli "Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar

Planında" ayrık nizam, TAKS:0,25 H-12,50m irtifalı ticaret+hizmet alanında kalmaktadır, denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL 

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : —

1. Satış Günü : 28/09/2015 günü 15:00- 15:10 arası

2. Satış Günü : 26/10/2015 günü 15:00 • 15:10 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYİ SATIŞ MEZAT SALONU

Satış şartları

I- İhale açtk artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci anırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şanıyla en çok anırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Anırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20*si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yat ıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca: ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde olacağı mezkur nispet raddesinde ise I I K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile (eslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersinde ihaleden kaynaklanan D.V. ,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça poylasmadnn hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütcselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- IİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureli borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıüı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tcbligaı yerine geçer

6- İİK 'nun ISI ve 142. maddelerine gore sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2014/700 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.26/0672015