Kadıköy'de icradan 900 bin TL'ye satılık konut!

Kadıköy'de icradan 900 bin TL'ye satılık konut!Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Yazmacı Tahi Mevkii, 317 ada, 21 parselde yer alan 1.118 metrekare alanlı apartmanda 2. kat 8 nolu daireyi satışa sunuyor


 

Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;   T.C. KADIKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   Dosya No : 2009/1330 Talimat   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı. tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:   TAPU KAYDI: İstanbul İli, Kadıköy ilçesi, Bostancı Mahallesi, Yazmacı Tahir Mevkiinde kain ve tapunun 317 âda, 21 parselinde 1,118,00 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir apartmanda 155/1000 arsa paylı 2. Kat ( 8 ) Bağımsız Bölüm Nolu daire vasıflı taşınmazın tamamı   İMAR DURUMU; Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/06/2009 tarih ve 1242241 sayılı İmar durumu bildirir yazısında satışa konu taşınmaz; 11/05/2006 t.tii ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında max. TAKS:0.25, Hmax; 9.50 mt. yapılanma şartlarında ayrık nizam konut alanında kalmakta olduğu ve ayrıca uygulama esnasında Anıtlar Kurulu’ndan görüş alınması gerekmekte olacağı bildirilmiştir,   HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz mahallen; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi , Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, Yazmacı Tahir Sokak, No.T2 Semt 2 Apartmanı 2. Kat 8 Nolu Dairedir, Taşınmaz 1.118,00 m2 arsa üzerinde ayrık nizam yapılaşma koşullarında, betonarme karkas teknikle yapılmış, arazi eğiminden dolayı 1. Bodrumun kısmen açığa çıktığı I Bodrum + 1 zemin + 2 normal kat + çatı arası olmakla toplam 4 katili binadadır,Bina, arsanın Yazmacı Tahir Sokağı'na yakın kısmına kurulmuş, sağ ve sol yanlarda kısmen kapalı 2 otopark alanı düzenlenmiş, deniz tarafında ise içinde bir adet kuyu, kısmi kapalı barbekü mahalli, bahçe alet edevat deposu oları peyzaj çalışması yapılmıştır. Bakımlı bir bahçe düzenlemesi bulunmaktadır.Marmara Denizi'ne tam siluet vermekte olan bina doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer sistemli olup, vasat üstü işçilik ve malzeme kullanılarak yapılmış olmakla mimari çözümüne bakıldığında 1970-1975 yıllarında yapıldığı izlenimi veren ancak daha ileriki yıllarda tadilat görerek bugünkü hale gelmiş olduğu görülmektedir.Mimari hizmet sınıfı 4-B grubuna karşılık gelmektedir.   Satışa konu taşınmaz girişte geniş bir antre, antreden girilen balkonlu geniş bir salon ve mutfak ile koridordan girilen wc , genel banyo, biri ebeveyn banyolu 3 yatak odasından ibaret takribi 175,00 m2 inşaat alanlı, oda ve salon zeminleri ahşap parke olup antre, koridor, mutfak , balkon ve diğer ıslak zeminler seramik kaplama, duvarlar saten boya, iç kapılar ahşap, pencereler pvc ısıcamlı, tavanlar kartonpiyeri!, banyo ve mutfak tam tefrişlidir ve elektrik , pis-temiz su gibi tesisatlar kullanılır haldedir. Kaliteli işçilik ve malzeme ile yapılmış olan taşınmaz halihazırda konut olarak kullanılmaktadır,   KİYMETİ: Kadıköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/372 Esas ve 2010/672 Karar sayılı dosyasından düzenlenen ve kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu 155/1000 arsa paylı 2. Kat { 8 ) Bağımsız Bölüm Nolu daire vasıflı taşınmazın tamamına 900.000,00-TL. değer takdir edilmiştir.   SATIŞ ŞARTLARI:   1 - Satış 20 Mart 2012 Salı günü saat: 11.00'den 11.10'a kadar Kadıköy Hasanpaşa C Adliyesinde 3, İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 30 Mart 2012 Cuma günü saat 11.00'den  11.10'a kadar Kadıköy Hasanpaşa C Adliyesinde 3. İcra Müdürlüğünde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye Resmi ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.   3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.   4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteseistien mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vs münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1330 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 31.01.2012   (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *; Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.