Kadıköy’de imam hatip lisesi yanına AVM planı mahkemeden döndü!

Kadıköy’de imam hatip lisesi yanına AVM planı mahkemeden döndü! Kadıköy’de imam hatip lisesi yanına AVM planı mahkemeden döndü!

Kadıköy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nin yanına, parsel sahibi vakfın talebi üzerine konut ve AVM yapmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişiklik 4 yıl sonra iptal edildi.Kadıköy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nin yanına, parsel sahibi vakfın isteği üzerine konut ve AVM  yapmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişiklik 4 yıl sonra iptal edildi.

Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre;  Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde yer alan 11 bin 534 metrekarelik arazinin yarısında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahmet Sani Gezici Lisesi yer alıyordu. Arazinin geri kalan kısmı ise boştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla okullar 2014 yılında yıkıldı, araziye 2015’te Kadıköy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yapıldı. Mülkiyeti Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı’na ait olan okul arazisi için 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni imar planı hazırladı.

CHP Meclis Üyeleri dava açtı

Mülkiyet sahibinin isteği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü üzerine parselin 7 bin 700 metrekaresi “mesleki ve teknik öğretim alanı (imam hatip)”, 2 bin 537 metrekaresi “konut+ticaret”, bin 297 metrekaresi de dini tesis alanı olarak düzenledi. Böylece imam hatip lisenin bitişiğindeki boş kısım konut, AVM ve cami yapılacak şekilde düzenlendi.

Dönemin İBB Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam, Hüseyin Sağ, İsa Öztürk ve Özgür Aydın, planın iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 22 Mayıs 2019 tarihinde iptal talebini reddetti. Eski meclis üyeleri de davayı istinafa taşıdı.

İstinaf kararı bozdu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, istinaf talebini kabul ederek, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ret kararının kaldırılmasına ve dava konusu planların iptaline 7 Ocak 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar verdi.

Mevzuata aykırı

Kararda, imar planlarının ileriye yönelik ihtiyaçların da karşılanması amacıyla bir vizyon içinde yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, günlük olaylara göre plan yapımının yanlış olduğu, sadece parsel sahiplerinin talebi doğrultusunda plan yapımının mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Bu şekilde parsel sahiplerinin hepsinin kendi parselleri için aynı talepte bulunabileceğine işaret edildi.

Mahkeme kararında, Bu şekilde plan yapılması ile bölgede sosyal donatı alanı kalmayacağı bildirilerek; “Bu durumda kamu yararından uzaklaşılarak planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olacak şekilde yapılan ve mevzuata aykırı olduğu açık olan dava konusu imar planlarının iptali gerekmekte olup aksi yöndeki mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

Kararda ayrıca, alanın bir kısmına verilen “konut ve ticaret” fonksiyonu ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, artan nüfusa hizmet edecek yeterli donatının planlanmadığı da tespit edildi.