Kağıthane Talatpaşa imar uygulaması askıya çıktı!

Kağıthane Talatpaşa imar uygulaması askıya çıktı! Kağıthane Talatpaşa imar uygulaması askıya çıktı!

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Talatpaşa Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.İstanbul Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4242 ada 1 parsel ile 4519 ada 1 parsel alanına ilişkin olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca  Bakanlık Makamının 17/09/2019 tarihli ve 205851 sayılı Oluru ile onaylandı.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 01/10/2019 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanıyor. 

İmar planları için tıklayın