08 / 12 / 2023

Kahramanmaraş Onikişubat'ta konut imarlı 2 arsa satılıyor! 

Kahramanmaraş Onikişubat'ta konut imarlı 2 arsa satılıyor! 

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Kavlaklı Mahallesi'nde yer alan 2 adet konut imarlı arsayı satıyor. Peki söz konusu arsaların fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Kavlaklı Mahallesi 10019 ada 2 parsel ve 10019 ada 4 parselde yer alan 2 adet arsa satışa sunuldu. 

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan araziler için satış ihaleleri 6 ve 7 Aralık tarihlerinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Onikişubat ta konut imarlı 2 arsa satılıyor! 

Kavlaklı Mahallesi 10019 ada 2 parselde yer alan arsanın büyüklüğü 704 metrekare, 10019 ada 4 parseldeki arsanın büyüklüğü ise 700 metrekare olarak açıklandı. 

Söz konusu arsalar için 84 bin TL ve 84 bin 492 TL geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Kahramanmaraş Onikişubat'ta yer alan arsaların fiyatları ise 2 milyon 800 bin lira ve 2 milyon 816 bin 400 lira olarak açıklandı. 

Söz konusu arsaların  imar planında E=0.50 Yençok=2 kat şeklinde tanımlandığı, Gelişme Konut Alanlarında çekme katı, çatı katı ve çatı arası piyes, beşik çatı katı ve kısmi teras çatı yapılamadığı ifade edildi. 

Boş durumda olan arsalar, gelişmekte olan EXPO uygulama alanı yakınlarında müstakil villaların inşa edilebileceği bölgede yer alıyor. 

Kahramanmaraş Onikişubat ta konut imarlı 2 arsa satılıyor! 

İlan metinleri:

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Kavlaklı Mahallesi 10019 ada 2 nolu parselde kayıtlı 704,10 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 13/11/2023 tarihli ve 2023/663 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.

İhalesi  06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14:00 'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Arttırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  2.816.400,00 TL (İki milyon sekiz yüz on altı bin dört yüz Lira.) Geçici Teminat Bedeli 84.492,00 TL (Seksen dört bin dört yüz doksan iki Lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

Söz konusu parsel imar planında E=0.50 Yençok=2 kat olarak tanımlanmakta olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine; Gelişme Konut Alanları minimum parsel büyüklüğü 700,00 m² olup çekme katı, çatı katı ve çatı arası piyes yapılmaz. Beşik çatı katı ve kısmi teras çatı yapılmaz. Kırma çatıda çatı eğimi saçak ucundan başlatılacak olup parapet yapılamaz. Söz konusu taşınmazın bulunduğu konum şehrin gelişmekte olan EXPO uygulama alanı yakınlarında müstakil villaların yapılabileceği bölgededir.

Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL ( İki Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 1.409,00 TL (Bin dör yüz dokuz lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi)

Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

 

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Kavlaklı Mahallesi 10019 ada 4 nolu parselde kayıtlı 700,00 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 13/11/2023 tarihli ve 2023/664 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.

 2. İhalesi  07 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:00 'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Arttırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  2.800.000,00 TL (İki milyon sekiz yüz bin Lira.) Geçici Teminat Bedeli 84.000,00 TL (Seksen dört bin Lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

 4. Söz konusu parsel imar planında E=0.50 Yençok=2 kat olarak tanımlanmakta olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine; Gelişme Konut Alanları minimum parsel büyüklüğü 700,00 m² olup çekme katı, çatı katı ve çatı arası piyes yapılmaz. Beşik çatı katı ve kısmi teras çatı yapılmaz. Kırma çatıda çatı eğimi saçak ucundan başlatılacak olup parapet yapılamaz. Söz konusu taşınmazın bulunduğu konum şehrin gelişmekte olan EXPO uygulama alanı yakınlarında müstakil villaların yapılabileceği bölgededir.

 5. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

 6. İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

 7. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL ( İki Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 1.400,00 TL (Bin Dört Yüz Lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 8. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 07 Aralık 2023 Perşembe günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 • 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi)

 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Borcuna en sadık il belli oldu! Bu ilde yaşayanlar borcunu yakından takip ediyor...

Milli Emlak'tan Yalova'da konut imarlı arsa!

Benzin, motorin, LPG alacaklar hemen bakın! Akaryakıtta sert rüzgar: Son dakika fiyatlar kaç TL? 

Geri Dön