Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 5 milyon 746 bin 874 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan fabrika için birinci satış günü 25 Nisan 2019 olarak belirlendi. Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 746 bin 874 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Kahramanmaraş İl, Pazarcık İlçe, söz konusu parsel pazarcık ilçesi imar planınıda sanayi alanı olarak geçmektedir. parsel üzerinde prefabrik bir adet 2700 m2 inşaat alanına sahip fabrika binası, bir adet 2 katlı idari bina değirme ve müştemilatlarını içeren bina 3 adet 880 m2 yüzölçümlü silo ve defo binaları mevcuttur. toplam inşaat alını 6195 m2 dir. binaların yapım yılı takriben 1999 yılıdır. yıpranma oranları %20 dir. yapılar 3.sıf a grubu yapı olarak değerlendirilmiştir. fabrika içinde makine ve ekipmaların mekanik değeri 1032.000,00 tl olarak tespit edilmiştir.

Kıymeti : 5.746.874,00 TL
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Pazarcık adliyesi icra müdürlüğü kalemi önü 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/370 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.