10 / 08 / 2022

Sivas'ta 13.7 milyon TL'ye icradan satılık ticari bina!

Sivas'ta 13.7 milyon TL'ye icradan satılık ticari bina!

Sivas 4. İcra Dairesi Müdürlüğü, Sivas ili, Merkez ilçesi, Kızılırmak Mahallesi, 2132 ada, 24 parselde yer alan 3 katlı ticari binayı 13 milyon 710 bin 900 TL'ye icradan satılıyor...Sivas 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Sivas ili, Merkez ilçesi, Kızılırmak Mahallesi, 2132 ada, 24 parselde yer alan 3 katlı ticari bina 13 milyon 710 bin 900 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 7 Ocak 2020 tarihinde saat 15:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. SİVAS İCRA DAİRESİ
2019/2946 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahallesi, 2132 Ada, 24 Parsel, B Blok Zemin + 1. +2. kat 39 nolu bağımsız bölüm sayılı iş merkezi vasfındaki taşınmaz; bodrum Kat, zemin kat, 10 normal katlı ve A, B, C, D bloklu olarak inşa edilmiş apartmanın B ve CBloklarının altındaki Zemin + 1 + 2 katında bulunan 39 nolu bağımsız bölümdür. iş merkezi zemin katı brüt 2.100,90 m², 1. normal katı teras dâhil brüt 2.240 m², 2. normal katı Lokantalar, teras ve bağlantı köprüsü dâhil 945 m² brüt olmak üzere toplam 5.285,90 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapının B Blokta Bodrum Katında; otopark, su deposu, kazan dairesi, sığınak, Zemin Katında; bina girişi, 39 bağımsız bölüm nolu iş merkezi, 1. Normal Katında; iki adet mağaza, teras 2. Normal Katında;2 adet lokanta – teras – bağlantı köprüsü, ve B ve C Bloklarınkapıcı dairesi, 1, 2 bağımsız bölüm nolu meskenler, diğer katlarda meskenler yer almaktadır. İş merkezi kendi içerisinde çeşitli işletmeler için bölünmüş durumda olup zemin katında market ve giyim mağazası bulunmaktadır. Birinci normal katında bebek giyim mağazası, depolar, mal kabul alanları, iş merkezine özel merpen ve asansörler, boş dükkân ve galeri alanları ve ikinci normal katında lokantanın bir tanesi markete ait yönetim alanı ile boş lokanta bulunmaktadır. Bağımsız bölümün onaylı mimari projesi ile zemin durumu arasında farklılıklar bulunmaktadır. • Zemin Kat: Giriş, Market, Market Deposu, fırın kısmı veGiyim Mağazasından oluşmaktadır. Dış cephe alüminyum doğramalı ve girişler otomatik sensör kapılıdır. Tabanlar mermer, tavanlar asmolen asma tavandır. Duvarlar işletmelerin iç dizaynına uygun malzemeler ile kaplanmıştır. • Birinci Normal Kat: Yürüyen merpen ile çıkış sağlanmaktadır. Projede teras olarak kullanılan alanın bir kısmı kalın cam malzeme ile kapatılarak mağaza oluşturulmuştur. Galeri alanlarının vedükkânın tabanlar mermer, tavanlar asmolen asma tavandır. Bebek mağazasının tabanları marley kaplamalı, tavanı çelik aksam üzeri spot ışıklandırmalıdır. Duvarlar işletmelerin iç dizaynına uygun malzemeler ile kaplanmıştır. • İkinci Normal Kat: Zemin kat ve birinci normal kattan bağımsız çıkışı bulunan kat projesine göre iki adet lokanta ve arasında teras ile bağlantı köprüsünden oluşmaktadır. zeminde B blok altındaki bebek giyim mağazasının üstüne denk gelen kısmı boş iken C blok altındaki giyim mağazasının üstüne denk gelen kısmı ise farklı amaçla kullanılmaktadır. Farklı amaçla kullanılan kısım market ile bağlantılı ve yönetim organlarının olduğu kısımdır. Yönetim organında 6 adet ofis ve 1 adet yemekhane bulunmakta olup kısmen alüminyum ile kısmen de PVC ile ayrılmıştır. Her iki kısmında tabanları seramik kaplamalı, tavanlar asmolen asma tavandır. Kata çıkış merpenleri mermer kaplamalı, alüminyum korkulukludur. Çıkış için iki adet asansör bulunmaktadır. Yıpranma Oranı: %10 'dur

Adresi : Pulur Mahallesi Eski Garajlar Sokak Kule Evler B Blok No: 7A Merkez/Sivas
İmar Durumu : Blok nizam 8 kat müsaadeli Ticaret-Turizm-konut alanında kalmaktadır.
Arsa Yüzölçümü : 10.572,53 m2
Arsa Payı : 640/2000

Kıymeti : 13.710.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2946 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.