19 / 08 / 2022

Kahramanmaraş'taki çarpık kentleşme meclis gündeminde!

Kahramanmaraş'taki çarpık kentleşme meclis gündeminde!

Kahramanmaraş'taki çarpık kentleşme meclis gündemine taşındı. MHP'li Aycan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'taki çarpık kentleşmeye ilişkin soru önergesi hazırladı. MHP'li Aycan, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

MHP'li Aycan,''Kahramanmaraş merkez nüfusu yoğun olan bir ildir. Fakat çarpık kentleşmenin artması; ulaşım problemleri, zaman ve işgücü kayıpları, çevre kirliliği, kaynak israfi, asayiş eksikliği, güvensizlik, büyümeyle doğan kent rantlarının kamu dışına aktarılması gibi olumsuzluklara da sebep olmaktadır. Aşağıdaki soruların aracılığınızla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplanmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim'' diye konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın soruları:
1- Kahramanmaraş il merkezinde çarpık kentleşme, imar mevzuatına aykırı yapılaşma düzeyi 
nedir? 2- Il merkezinde çarpık yapılaşma doğurduğu olumsuz sonuçları engellemek için ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? 3- Kahramanmaraş'ta çarpık yapılaşma getirdiği olumsuz Özellikle 12 Şubat ilçesinde sürekli 
imar planı değişikliğiyle dikey yapılar oluşmaktadır. Okul ve sağlık kuruluşlarının yapılanması için alan sıkıntısı yaşandığı belirtilmektedir.Bu durumu önlemek konusunda planınız nedir?