Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Ali Kalaycı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde kuruldu.Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Ali Kalaycı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu. 


Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini (kum, mıcır, taş, taş tozu, stabilize, gravat, ocak taşı, mermer, granit ve diğer bilumum değerli taşlar altın, elmas, yakut vb.) aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek(almak), kiralamak, kiraya vermek, devir almak veya devir etmek, 2- Maden işletmeleri ve maden sanayii tesisleri kurmak, 3- Maden cevherini satın almak, işlemek, zenginleştirmek, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, 4- Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını aramak, kaynak suyu tesisleri kurmak, işletmek ve bu mamullerin üretimi, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, 5- Petrol arama faaliyetleri ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, toptan ve perakende almak, satmak, ithalini ve ihracatını yapmak, 6- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; 7- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 8- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel ve resmi inşaat, kat karşılığı, kooperatif, işyeri, inşaat ve taahhüt işleri, tarihi eserlerin restorasyonu, yol, park, bahçe, kaldırım, su parkı, içme suyu hattı, kanalizasyon, arıtma tesisi, elektrifigasyon, kanal, köprü, menfez, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, enerji nakil hatları, hafriyat, tesisat taahhüdü ve yapımı, bu işlerle ilgili her nevi proje, plan, mühendislik, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, uygulaması, takibi, taahhüt ve kontrollük hizmetlerinin (kalite kontrollüğü hariç) yapılması, ozalit ve plotter çekimi yapmak, üçüncü şahıs ve şirketlere yaptırmak. 9- Konusu ile ilgili enerji dağıtım hatları trafo postaları alçak ve orta gerilim hatları, sanayi, fabrika, liman, iskele, depo elektrik tesisleri, harici yol, meydan, tünel stadyum vb. dahili aydınlatmalar, her çeşit pano imalat ve montajı, her çeşit elektik tesislerinin ve techizatlarının bakımı, tamiri, işletmesi, harici ve dahili kablolu televizyon tesisleri ve bunun için gerekli merkez ile yer altı şebekelerinin yapımı, konusu ile ilgili elektrikli makine araç ve gereçlerin imalatının yapımı, toptan ve perakende alımı ve satımı, dışarıya yaptırılması. 10- Konusu ile ilgili her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetinin, peyzaj, tasarım, dekorasyon hizmetlerinin verilmesi, plan, proje çizilmesi, çizdirilmesi, hazırlanması, kontrol ve taahhüt hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması. 11- Konusu ile ilgili Isıtma, havalandırma, soğutma, doğalgaz tesisatı ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve yedek parçalarının alımı, satımı, ithali, ihracı, imalatı, pazarlamasını ve montajını yapmak, basınçlı kap, tank imalatı, her nevi metal işleme çelik kostrüksiyon ve döküm tesisleri kurmak ve işletmek, her nevi kaynaklı ve taraşlı imalat, kaynak torna, tesfiye ve tecrit işleri yapmak. 12- Şirket konusu ile ilgili her türlü kaba inşaat malzemeleri, ince inşaat malzemeleri, hırdavat, sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamulleri, dekorasyon malzemeleri ile mobilya, ağaç doğramada kullanılan aksesuarlar, konusu ile ilgili her türlü inşaat malzemesi yapımında kullanılan inşaat demiri, çimento, çivi, kireç, kum, tuğla, seramik, yer döşemeleri, fayans, hırdavat, boya, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör malzemeleri, inşaat malzemelerinin imalatını toptan veya perakende alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 13-Şirket, amacına ulaşabilmesi için yurt içi ve yurt dışından lüzumlu makine, teçhizat, tesisat, Motorlu, Motorsuz, karada, suda ve havada gidebilen vasıtalar, çekiciler, dozer, loder, ekskavatör, römorklar, traktörler, jeneratörler, kompresörler, sondaj makineleri ve delme tabancaları ve iş makineleri ile bunların aksesuar ve yedek parçalarının imalatını, toptan veya perakende alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 14- Şirket konusu ile ilgili tesisler ile gayrimenkulleri almak devir ve ferağ etmek, gayrimenkuller almak, ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, tevhit, ifraz, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, satış mağazaları, idare binaları, fabrika ve depo inşa etmek. 15- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliye işlerini yapmak ve yaptırmak yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak. 16- Şirket konusu ile ilgili olarak ilgili makamlardan gerekli izinleri ve güvenlik tedbirlerini alıp; patlayıcı madde temin edebilir 


Kalaycı Kum Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sultangazi, Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi, No:153/A.