Kamu ihaleleri için yeni düzenleme!

Kamu ihaleleri için yeni düzenleme!Kamu İhale Kurumunca düzenlenecek ihalelerde itirazen şikayet başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.


Kamu İhale Kurumu tarafından "Çerçeve Anlaşma İhaleleri", "Danışmanlık Hizmet Alımı", "Elektronik İhale", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı", "Yapım İşleri İhaleleri", yönetmeliklerinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelikler ile "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte" ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; itiraz ve şikayet başvurularının EKAP'tan online olarak yapılabilmesiyle ilgili ihalelerle ilgili başvuruların kolaylaştırılmasıyla ilgili düzenlemelere gidildi. Yapılan değişikliklerle beraber ihaleye katılanların yönetiminde bulunan görevliler ile ortaklarına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSİS üzerinden aktarılması ile her ihalede ayrı ayrı bilgi ve belge sunulması engellenecek.

Kamu ihaleleri için yeni düzenleme!

İMZA SİRKÜLERİ KALDIRILDI

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ticaret sicilinde yer alan temsil edilen yetkili kişilerle bunların temsil şekilleriyle ilgili ticaret sicili kayıtlarının esas alınması gerekliliğiyle ilgili Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında ihaleye katılırken talep edilen imza sirküleri kaldırıldı.

Ayrıca, yeterlik kriteri kapsamında hazırlanan belgelere idari şartnamelerin ihaleye katılınması için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilmediği durumda tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı kararlaştırıldı. 

Kamu ihaleleri için yeni düzenleme!Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!