Kamu ihalelerine yeni düzenleme!

Kamu ihalelerine yeni düzenleme!



Kamu ihaleleri için yeni düzen yapılması planlanıyor. Kamu İhale Yasası’nda yapılması planlanan yeni düzenleme ile aşırı düşük teklif veren istekliler sigorta şirketi teminatıyla ihaleye katılabilecek.


Kamu ihaleleri için yeni düzen yapılacak. Kamu İhale Yasası kapsamında hayata geçirilmesi amaçlanan yeni düzenlemeler, Kamu İhale Kurumu'nca hazırlandı ve sektör temsilcilerine anlatıldı. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; istisnaları belirleyen yeni modeli ile ihaleye katılacaklar için sertifikasyon sistemi kurulması planlanıyor. İhale yöntemlerine “yenilikçi işbirliği usülü” kavramını ekleyen yeni modele göre, aşırı düşük teklif veren istekliler sigorta şirketi teminatıyla ihalede yer alabilecek.

Kamu ihalelerine yeni düzenleme! 

YENİLİKÇİ İŞBİRLİĞİ

Taslak metine bakıldığında, yenilikçi bir mal, hizmet veya yapım işinin geliştirilip alınmasına ihtiyaç duyduğu durumlarda, bir ya da birden çok istekli ile işbirliğinde bulunulması amacıyla “yenilikçi işbirliği usülü” kullanılacak. Bu durum kapsamında, fiyat ile birlikte fiyat haricinde yer alan konuların da değerlendirilmesi zorunlu kılınacak. Yeterlikleri belirlenenlerin tamamı ile görüşme yapılacak. Kamu ihalelerine katılım sağlayanların yeterliliklerinin tespit edilmesi amacıyla sertifikasyon sistemi kullanılabilecek. 

SİGORTADAN TEMİNAT

Değerin altında düşük teklif veren firmalar için “performans teminatı içeren kefalet senedi teklifi” sunuyor. Bu kapsamda bir sigorta şirketinin, senedi sunan isteklinin işi tamamlayamaması halinde onun yerine tamamlama garanti vermesi teklifi geçerli sayıyor.

Kamu ihalelerine yeni düzenleme! 

MADDEDE REVİZYON

İdarelerin pazarlık usulüyle gerçekleştirdikleri ihalelerin en büyük dayanak noktasını doğal afet ve öngörülemeyen durumlardan oluşan Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin b bendinden meydana geliyor. Bu bent kapsamında yapılması planlanan değişiklikle ise, yapım tekniği için öneme sahip bu maddenin kapsamında alınacak. 

İhaleye katılamayacak olanların kapsamı da genişletiliyor. Taslağa göre, terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi veya özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar da ihalelere katılamayacak. 

Kamu ihalelerine yeni düzenleme! 

ŞİKÂYET DEĞİL İTİRAZ

Kamu İhale Kurumu’na ihaleler hakkında şikâyet değil itiraz başvurusu yapılabilecek. Böyle bir durum karşısında yaklaşık maliyeti 5 milyon liraya ulaşan ihalelerde beş bin lira, beş milyon-yirmi milyon TL arasındaki ihalelerde on bin lira, yirmi milyon-40 milyon TL arasındaki ihalelerde 20 bin TL, kırk milyon-80 milyon TL arasındaki ihalelerde 30 bin lira, seksen milyon ve üzerinde olan ihalelerde 40 bin TL başvuru teminatı verilebilecek. Başvurunun onaylanmaması durumunda teminat gelir olarak belirlenecek.

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!