07 / 08 / 2022

Kanal İstanbul adım adım geliyor!

Kanal İstanbul adım adım geliyor!

Kanal İstanbul çevresindeki şehrin nüfusu Erdoğan'ın talimatıyla 500 bine çekildi. Karadeniz ve Marmara'yı bağlayacak projede, yüksek binalar yer almayacak. Her iki yakada 250'şer bin nüfusun yer alması kararlaştırıldı.
Kanal İstanbul çevresindeki şehrin nüfusu Erdoğan'ın talimatıyla 500 bine çekildi. Karadeniz ve Marmara'yı bağlayacak projede, yüksek binalar yer almayacak. Kanal İstanbul'un tüm detaylarına ve bittiğinde nasıl olacağına dair hazırlanan ilk görsellere ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ay yapılan toplantıda netleşen projede, kanal çevresinde yeni kurulacak şehirde doğal su kaynaklan ve yeşil alanların azamı ölçüde korunması kararlaştırıldı. Yeni şehirdeki nüfus yoğunluğu ise 1.2 milyondan 500 bine çekildi. Kanal etrafında şekillenecek şehirdeki nüfusun azaltılma talimatını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Her iki yakada 250'şer bin nüfusun yer alması kararlaştırıldı. Hayvanların doğal ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için kanal üzerine kurulacak köprülerde bile doğal bitki örtüsünün korunması hedeflendi. 


ARKEOLOJİK PARKLAR 


Proje alanı içindeki açık alanlar tek tek belirtildi. Orman alanları, dereler ve dere yataklarının mümkün mertebe korunması kararlaştınldı. Açık alanlar, bio-çeşitliliği, açık hava tesislerini, pasif ve aktif rekreasyon alanlarım, küçük çaplı gıda üretimini ve çeşitli ağaçlardan oluşan bitki örtüsünü barındıracak. Arkeolojik parklar oluşturulacak Hayvanat bahçesi açık alan ağının bir parçası olarak ormanlık alanın yakınında inşa edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek bina olmasın" talimatı üzerine, bina yüksekliği 6 katla sınırlandırıldı. Yüksek binalar kanaldan uzağa inşa edilecek. 

Kanal, büyük gemilerin geçişine izin verecek nitelikte inşa edilecek Kentsel tasarım planının yeni nüfusa göre tamamlanmasının ardından, imar planı aşamasına geçilecek. Bu kapsamda da süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi BİMTAŞ yönetecek. 


EN FAZLA 6 KATA İZİN 


Kanalın etrafına kurulacak kentin özgün bir silueti olacak. Bu kapsamda villa tipi yapılardan, binalann en fazla 6 katlı olacağı konut projelerine kadar kademeli yapılaşma oluşturulacak. Proje alanında "Kat Adedi Analizi"nde ise şu bilgilere yer verildi: "En yüksek inşaat kanal çevresinden ve yerleşim sınırındaki açık alanlardan uzak tutulmuş, bu şekilde iskan alanının kanal manzarası en üst düzeye çıkarılmıştır. Kanalın doğu kenan boyunca, kuzey-güney doğrultusunda merkezi iş alanına karşılık gelen, doğrusal bir doku görülmektedir. Bina yükseklikleri dokusu, en yüksek yapılar metro istasyonlarında gruplanacak şekilde toplu taşıma hattını takip etmektedir..." 


BOĞAZ TRAFİĞİNE DE SON 


Kanal İstanbul ile 2 yanmada ve bir ada oluşacak Proje ile boğaz trafiğinin de son bulması hedefleniyor. Kanal İstanbul'dan günde 150-160 geminin geçmesi hedefleniyor. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Kanal İstanbul dosyasında ulaşım alanları ise şöyle tarif edildi: "Çoklu model yaklaşımı yoğun trafik sorununa yol açmadan iş merkezleri, endüstriyel alanlar ve işyerlerine en kolay ulaşımı sağlamayı hedefliyor. 


Yerleşim Verimi ve altyapıyı destekleyen, taşıt yolu ve çeşitli toplu taşıma yollarının da sürekliliğini sağlayacak köprüler, kanal boyunca kullanılacaktır. Geniş kesişim alanları ve hızlı tren durakları beyaz daire ile gösterilmişken yerel metro ve tramvay duraklan kalın bir izle işaretlenmiştir. Bu alanlar stratejik olarak merkezi iş alanına ve geniş iskan alanlarına bağlanmış, diğer ulaşım türlerine bağlantı sağlanmıştır." 


'V' ŞEKLİNDE OLACAK 


Daha önce Silivri, Ortaköy, İnceğiz, Gökçeli, Çanakça, Dağyenice olarak tespit edilen proje arazisinden, Karacaköy, Evcik Barajı'ndan Karadeniz'e bağlanan bölümde istimlak edilecek arazilerin çokluğu sebebiyle vazgeçildi. Proje, planlamalara göre Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak. Kirlenen Küçükçekmece Gölü kanala katılacak, Sazlıdere Barajı ise devre dışı kalacak. Kanal İstanbul, alttan kesik 'V harfi biçiminde inşa edilecek. Alt bölümün genişliği 100 metreye, V harfinin 2 ucu arasındaki mesafe 520 metreye ulaşabilecek Kanalın derinliği 25 metre olacak Proje, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Başakşehir, esenler, Eyüp ve Küçükçekmece'nin belirli bir bölümünü içeren bir bölgeyi kapsıyor. 


PROJEYLE DÜNYA DEVLERİ İLGİLENİYOR 


İstanbul'un çok büyük kısmım adaya dönüştürecek Kanal İstanbul için önümüzdeki aylarda ihale süreci başlayacak Toplam 10 milyar dolara mal olacak dev proje, parça parça ihale edilecek. Projenin fizibilite çalışmaları ise tamamlandı. 


Karadeniz ve Marmara'nın yapay bir boğazla bağlanacağı projeyle yerli ve yabancı birden fazla şirket ilgilenirken; Panama Kanalı'nı yapan MWH Global ile Çinli birkaç şirketin talip olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra önemli İtalyan ve Rus firmalarla ön görüşmeler yapıldı. Öte yandan İstanbul'daki deniz trafiğine çözüm için çok büyük bir Rus firmasının kanalın inşasını üstlenebileceğini ilettiği de öğrenildi. 


UZUNLUĞU 43 KİLOMETRE OLACAK 


Kanal üzerine 6 köprü kurulacak 4'ü ana karayolu güzergâhı olarak yapılacak. Kanalın uzunluğu 43 km, genişliği 400 metre olacak. Yenigün