Kanal İstanbul Çalıştayı'ndan ne çıktı?

Kanal İstanbul Çalıştayı'ndan ne çıktı? Kanal İstanbul Çalıştayı'ndan ne çıktı?

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda bazı konuşmacılar "Projeyle çevresel boyut, su ve ekoloji boğazın doğal akış dengesi bozulacaktır" derken, projenin toplumsal boyutunun göz ardı edildiği vurgulandı...Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Yalçın Bayer bugün köşesinde "İstanbul’un nüfusu daha da artacak" başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları;

KANAL İstanbul (Kİ) Çalıştayı ile ilgili konuşmalardan özet başlıklar çıkarmaya devam ediyoruz.

Bazı konuşmacılar “Kİ ile çevresel boyut, su ve ekoloji boğazın doğal akış dengesi bozulacaktır” derken, projenin toplumsal boyutunun göz ardı edildiği vurgulandı.

Özetlere devam ediyoruz:

1- Projenin toplumsal boyutu göz ardı edilmiştir. Tarımsal istihdamın yok olmasına neden olacaktır. Sosyo-ekonomik yapıyı dönüştürerek bölge halkının göç etmesine neden olabilir. İnsanların başta işsizlik olmak üzere gelecek kaygısı bulunmaktadır. Var olan kent yoksulluğu daha da artacaktır

2- “Kİ projesinin Montrö Sözleşmesi ile alakası yoktur” denemez. Boğaz geçiş ücreti kanaldan daha uygunken, kanal tercih edilir mi?

3- Projenin yapım gerekçesi net olarak açıklanamamaktadır. Kİ bir proje değildir çünkü bir sorunu çözmemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde boğaza alternatif bir kanal yapılmamıştır.

4- Olası bir depremde kanal bölgesinde sıvılaşma riski yüksektir. İstanbul’un mevcut risklerini arttıracaktır. Ön çalışma aşamasında katılımcı bir süreç izlenmemiştir.

5- Kırsal alanlar yok olacak, kentsel ısı adaları artacak ve kentin en önemli termodinamikleri, basınç farklılıkları, rüzgârları gibi özellikleri etkilenecektir. Bölgedeki mikro klimaya ve küresel ölçekte iklime etki edecektir. ÇED mevcut durum tespit raporudur, çevresel etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Kİ hiçbir ekolojik duyarlılık taşımamaktadır.

6- Denizlerin tuzluluk oranlarındaki farklılıklarından dolayı flora ve fauna olumsuz etkilenecektir. Sadece birkaç ilçe değil bütün coğrafya etkilenecektir. İstanbul nüfusu daha da artacak, kanalizasyon atıkları öngörülemeyecek boyutta olabilecektir.

7- Kİ toplam bütçenin yüzde 11’ini oluşturmaktadır. Fayda maliyet analizleri yapılmamıştır.

KİMLER KONUŞTU?

KANAL İstanbul Çalıştayı’nda görüşülen konu başlıkları ve konuşmacılar şöyle:

1- İstanbul’un ekonomi politiği: (M) Yiğit Oğuz Duman (İBB Başkan Danışmanı), Çiğdem Toker (Gazeteci yazar), Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi iktisat), Prof. Dr. Haluk Levent (Bilgi işletme), Prof. Dr. Uğur Emek (Başkent iktisat).

2- Mekânsal planlama, şehircilik ve ulaşım: (M) İbrahim Orhan Demir (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Prof. Dr. Haluk Gerçek (İTÜ ulaşım, emekli), Prof. Ahmet Vefik Alp (Kentbilimci), Prof. Dr. Nuran Z. Gülersoy (Işık mimarlık), Doç. Dr. Pelin P. Giritlioğlu (Şehir Plancıları Odası), Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk (İTÜ şehir-bölge planlama).

3- Çevresel boyut, su ve ekoloji: (M) Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı), Doç. Dr. Ahsen Yüksek (İÜ denizbilimleri ve işletmeciliği), Prof. Dr. Cemal Saydam (HÜ çevre mühendisliği), Prof. Dr. Derin Orhon (Yakın Doğu Üni. inşaat ve çevre mühendisliği) Prof. Dr. Doğanay Tolunay (Cerrahpaşa Üni. orman), Dr. Sedat Kalem (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Selahattin Beyaz (Çevre Mühendisleri Odası).

4- Toplumsal boyut ve katılım: (M) Mahir Polat (İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı), Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Ü. sosyoloji), Bekir Ağırdır (Konda Genel Müdürü), Prof. Dr. İhsan Bilgin (Bilgi Ü. mimarlık), Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Ü. şehir-bölge planlama).

5- Hukuki çerçeve ve güvenlik: (M) Eren Sönmez (İBB Hukuk Müşaviri), Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim (Galatasaray Ü. hukuk), Av. Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı), Dr. Rıza Türmen (Hukukçu, büyükelçi), Saim Oğuzülgen (Emekli kılavuz kaptan), Türker Ertürk (E. Tuğamiral).

6- Afet riski ve depremsellik: (M) Dr. Tayfun Kahraman (İBB Deprem, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı), Prof. Dr. Haluk Eyidoğan (İTÜ emekli jeofizik mühendisi), Prof. Dr. Murat Balamir (ODTÜ emekli şehir ve bölge planlamacısı), Prof. Dr. Naci Görer (İTÜ, emekli jeolog), Nusret Suna (İnşaat Müh. Odası İst. Başkanı).

7- Mekânsal planlama, şehircilik ve kültürel miras: (M) Dr. Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Genel Sekreter Yard.), Prof. Dr. Azime Tezer (İTÜ şehir ve bölge Planlama), Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengül (ODTÜ kamu), Prof. Dr. İclal Dinçer (ICOMOS Türkiye Başkanı), Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası İst. Şubesi), Dr. M. Sinan Genim (Mimar), Yiğit Ozar (Arkeologlar Der. İst. Başkanı).

8- Çevresel boyut, tarım, iklim ve ekoloji: (M) Ahmet Atalık (İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı), Prof. Dr. Doğan Kantarcı (İÜ Orman müh. toprak ilmi ve ekoloji), Murat Kapıkıran (Ziraat Müh. Odası İst. Başkanı), Prof. Dr. Murat Türkeş (Boğaziçi Ü. İklim değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi), Dr. Ümit Şahin (Sabancı Ü. İklim Koordinatörü), Doç. Dr. Sevim Budak (İÜ Kamu).

İBB İmar AŞ Genel Müdürü Onur Söytürk’e konuşmaları özetlenmesinden ötürü teşekkür ederiz.
 

Kanal İstanbul Akdeniz'de dengeleri değiştirecek mi? 

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda neler konuşuldu?