28 / 05 / 2022

Kapalı pazar yerlerine otopark kurulacak!

Kapalı pazar yerlerine otopark kurulacak!

Kapalı pazar yerlerinde ihtiyacı karşılayacak şekilde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulundurulması zorunluluğu getirildi...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre kapalı pazar yerlerinde ihtiyacı karşılayacak şekilde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulundurulması zorunluluğu getirildi. Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulacak. 


Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacak. Pazar yeri kuracak veya işletecek belediye iştiraklerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, ödenmiş sermayesinin en az 250 bin TL olması, esas sözleşmesinin kanun ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekecek. Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni karan ile yapılacak. Organik malların veya diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı amacıyla da semt pazan kurulabilecek. Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıklan kişilere, kimlik kartı verilecek. Bu kişiler, verilen kimlik kartlannı yakalarına takmak zorunda olacak.


Zaman Gazetesi