Kapı önüne çöp atmanın cezası ne?

Kapı önüne çöp atmanın cezası ne?

Toplu yaşam alanlarından biri olan apartmanlarda kapı önüne çöp atmak, gürültü yapmak çoğu zaman komşular arasında gerilime neden oluyor. Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Oya Armutçu bugünkü köşe yazısında apartmanlarda kapı önüne çöp atma sorununu kaleme aldı. 


Apartmanlarda oturan vatandaşların komşularına karşı bir takım sorumlulukları bulunuyor. Bunların başında da çöp atma ve gürültü konuları yer alıyor. Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Oya Armutçu bugünkü köşe yazısında apartmanlarda kapı önüne çöp atma sorununu kaleme aldı. İşte Armutçu'nun o yazısı...

‘Komşuyu rahatsız etmemek’, genel bir kural olmanın ötesinde kanuni bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğe uymadığı gibi tüm uyarılara rağmen kapı önüne çöp, ekmek atan, gürültü yapan ve davranışları da artık ‘çekilmez hal alan’ komşuya karşı çaresiz kalan okurlarım ne yapabileceklerini soruyor. Bir kez daha yazıyorum: Çaresiz değilsiniz.

ÖNCE okurlarımın gürültü kirliliğine ilişkin iki örnek sorusu:

N.P.: Alt komşum kapı önüne her zaman ekmek atıyor, çöp biriktiriyor. Çocuklarımı balta, bıçak, sopa ile korkutuyor, tehdit ediyor. Her yere başvurmama rağmen hiçbir sonuç alamadım. Bu teyze sabıkalı. Çaresiz kaldım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

B.G.: Üst kat komşum ev sahibi ve aşırı rahatsızlık veriyor. Yeni evli bir çift fakat aileleri devamlı çocuklarıyla birlikte misafir olarak burada. Devamlı tepemizde misafir çocuklar tepiniyor. Uyardım, bize saldırdılar ve daha çok ses yapmaya başladılar. Şimdi yeni bebekleri oldu ve 4 haftadır gelen giden kesilmiyor. Ben daha önce kavga ediyorlar diye jandarma çağırdım. Çocuklar balkonda bağırırken ses kaydı yaptım. Evlerinde normal konuşurlarken bile ses komple bizim evde, onları da çektim. Ben ne yapabilirim? Üst kat komşum ev sahibi, apartmandan attırabilir miyim?

RAHATSIZ ETMEMEK KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 18. göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmemeleri gerekir. “Komşuyu rahatsız etmemek”, genel bir kural olmanın ötesinde kanuni bir yükümlülüktür. Okurum N.P.’nin alt komşusu gibi bu yükümlülüğe uymadığı gibi tüm uyarılara rağmen kapı önüne çöp atan, gürültü yapan ve davranışları da artık “çekilmez hal alan” komşuya karşı çaresiz kalan okurlarım ne yapabileceklerini soruyor. Bir kez daha yazıyorum, çaresiz değilsiniz.

ÇÖP ATMA SAATLERİ İÇİN KARAR ALDIRIN 

N.P.’nin ne yapabileceğini gelirsek... Bir kez daha “komşuluk hukuku” içinde ekmek atmaması ve çocuklarınızı korkutmaması için uyarmayı denemesini öneriyorum. Ardından apartmanların anayasası niteliğindeki yönetim planına bakmalı. Apartmanda çöp atma saatleri ve nereye, nasıl atılacağına ilişkin karar var mı incelemeli. Böyle bir karar yoksa, alınmasını istemeli. Apartman kurullarına ilişkin bu kararın girişe asılmasını ve alt kat komşusu dahil bütün daire sahiplerine dağıtılmasını sağlamalı.

KİRACI MI YOKSA EV SAHİBİ Mİ 

N.P.’nin alt komşusunun ev sahibi mi yoksa kiracı mı olduğu sorusundan anlaşılmıyor. Eğer alt komşu kiracı ise ev sahibini de bu rahatsızlık veren davranışları nedeniyle haberdar edip, uyarmasını istemeli. Uyarılara rağmen sonuç alamazsa, apartman yönetimine yazılı olarak şikâyet etmeli. Şikâyete rağmen çöp biriktirmekten, ekmek atmaktan ve çocukları korkutmaktan vazgeçmezse, önce polise veya zabıtaya başvurmalı. Kabahatler Kanunu’na göre çöplerini depolanmaya özgü yer dışına attığı için 66 TL ve rahatsız ettiği için de 204 TL ceza kesilmesini sağlaması mümkün.

Kapı önüne çöp atmanın cezası ne?

DAVA AÇIN TEDBİR ALDIRIN 

Kesilen idari para cezasına rağmen rahatsız eden bu davranışlarından vazgeçmezse, KMK’nın 33. maddesine göre dava açarak hâkimin müdahalesini istemek yoluna başvurulabilir. Hâkim kanuna ve yönetim planına bakarak hakkaniyet ışığında bu rahatsızlık veren davranışına son vermesi yönünde bir karar verir ve komşunuza tebliğ edilir. Hâkimin vereceği ceza dışında, komşunuz yargılama masraflarını ve kişilik haklarınıza müdahale ettiği için manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

KOMŞULARI İKNA EDİP DAİREYİ SATIN ALIN 

Sabıkalı komşunuz hâkimin tedbir kararına da uymayıp çöp biriktirmeyi, çocuklarınızı balta, bıçak ve sopa ile korkutmayı ve diğer rahatsızlık veren davranışlarını sürdürürse ve ev sahibiyse, KMK’daki son çareye başvurabilirsiniz. KMK’nın 25. maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür. Bu şekilde, sabıkalı komşunuzu apartmandan tahliye ettirerek kurtulabilirsiniz.

SAVCILIĞA ŞİKÂYET EDİN 

N.P.’nin başvuracağı başka bir yol ise çocuklarını korkutan ve kendisini tehdit eden alt komşusunu savcılığa şikâyettir. Çünkü, alt kat komşusunun bu davranışları TCK kapsamında suçtur. TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sükûnu bozmak suçu” işlendiği ve “tehdit” iddiasıyla şikâyetçi olabilir. Delil durumuna göre dava açılıp alt komşusuna hapis cezası verilebilir.

Okurum B.G.’nin gürültü şikâyetine gelince... B.G. de KMK hükümleri ışığında gürültücü üst kat komşusuna karşı benzer bir mücadele yöntemi izleyebilir. Şöyle:

Yönetici ile konuşup, üst kat komşunuzun uyarınıza rağmen gürültü yaptığını ve rahatsız olduğunuzu bildirin. Yöneticinin komşuyu sözlü, gürültü kesilmezse yazılı uyarmasını isteyin.

Yönetim planınızda gürültüye karşı bir yaptırım olup olmadığına bakın, varsa uygulanmasını isteyin. Yoksa kat malikleri kurulunca komşuluk gürültülerinin tanımlanmasını, gürültü yapmanın yasak olduğu gün ve saatleri ilan etmesini talep edin.

Bu karar ve maddelerin apartman girişine astırın. Komşularınıza duyurulmasını ve “hassasiyetle” uygulanmasını isteyin. “Komşuluk hukuku” içinde uyarmanıza rağmen gürültüsünü artıran üst kat komşunuza da yönetimin yazılı ihtarname göndermesini talep edin.

Üst kat komşunuz, yönetimin yazılı ihtarına rağmen rahatsız eden gürültüye devam ederse, polise ya da zabıtaya şikâyet edin ve ceza kestirin. Çevre Kanunu’na göre gürültü kirliğinin parasal cezası 2021 yılı için 1594 TL’ye yükseltildi.

HÂKİM DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTIRIR 

Para cezasına rağmen üst kat komşunuz gürültü yapmayı sürdürürse, KMK 33. maddesi gereğince bulunduğunuz yerin sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Ancak açacağınız davada bilirkişi tespiti yapılacağından, maruz kaldığınız gürültünün belli bir desibelin üzerinde ve rahatsızlık verdiğinden emin olun. Gürültü kaydını, kolluğa şikâyetlerinizi delil olarak sunabilirsiniz. Sulh mahkemesi hâkimi, desibel ölçümü yaptırarak gürültünün yasaklanması konusunda karar verebilir.

Mahkeme, bilirkişi kanalıyla komşu gürültüsünün rahatsız ettiği tespiti yaparsa, “rahatsızlık veren davranışın önlenmesi, rahatsız edici seviyede olan sesin veya gürültünün birlikte yaşamanın gerektirdiği tahammül sınırlarına çekilmesine”, eğer “bu sınıra çekilme işlemi ses yalıtımı veya diğer inşaat teknikleri ile mümkün ise bunun uygulanmasına” da karar verebilir.

Gürültücü komşunuz bu tedbire rağmen de rahatsızlık vermeyi sürdürürse ve bu davranışları “çekilmez hal aldıysa”, KMK 25’e göre hâkim kararıyla o daireyi satın alarak temelli kurtulmanız mümkün.

Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?