28 / 06 / 2022

Kapıcı dairesinden kira alınır mı?

Kapıcı dairesinden kira alınır mı?

Apartman ve konut sitelerinde yer alan kapıcı dairesi, ortak mahallerden biri olarak nitelendiriliyor. Peki, kapıcı dairesi bir başkasına kiraya verilir mi? Kapıcı dairesinden kira alınır mı?Kapıcı dairesinden kira alınır mı?

Apartman ve konut sitelerinde yer alan kapıcı dairesi,  ortak mahallerden biri olarak nitelendiriliyor. Ortak alan bu daireye ait tapu olmamak ile birlikte bu yer hakkında yapılacak tasarruf işlemlerinde tüm kat malikleri ve yönetim söz sahibi oluyor.


Kapıcı dairesi gibi ortak alan olan bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf işlemi tüm malikleri ilgilendiriyor. Peki, kapıcı dairesi kiraya verilir mi? Kapıcı dairesinden kira alınır mı?


İçerisinde kapıcısı olmayan boş kapıcı konutu kiraya verilmesi hususunda oy çokluğunun sağlanması değil, oy birliğinin sağlanması gerekiyor. 


Tüm kat maliklerinin onaylaması halinde, kapıcı dairesi kiraya verilebiliyor. Kiradan elde edilen gelirler, tüm kat malikleri arasında paylaşılacağı gibi, apartmanın bütçesine de gelir olarak eklenebiliyor.


Söz konusu kapıcı dairelerinde kapıcıdan başka birisinin oturması halinde; oturan fuzuli işgal eden işgalci olup, tahliyesi istenebiliyor. 


Kapıcı dairesi yönetmeliğine göre, kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.


Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.


Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.Kapıcı dairesi kira geliri vergisi ödenir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com