Karabük'te icradan 2.5 milyon TL'ye satılık besihane!

Karabük'te icradan 2.5 milyon TL'ye satılık besihane! Karabük'te icradan 2.5 milyon TL'ye satılık besihane!

Karabük İli Meşeler mevkiinde bulunan süt besihanesi Karabük 2.İcra Dairesi tarafından 26 Ağusto 2015 günü saat 10:30 ile 10:35 arası satışa açık artırma usulüyle ihale edilecektir.


Karabük Meşeler'de bulunan süt besihanesi 2 milyon 940 bin TL bedelle 2.İcra Dairesi tarafından satışa sunulacaktır.1 NO'LU TAŞINMAZIN

ÖZELLİKLERİ:Karabük İli Meşeler Mevkii, Çerçiler Mah. 165 Ada No. 5 Parsel Nolu Süt besinhanesi, besinhane samanlık ve arsa evlerin bulunduğu görülmüş olup, süt besin hanesinin 550 m2, çatısının saç levha ve kiremit ile kaplı olduğu, duvarlarının bulunadığı görüldü, Samanlık betonarme karkas bina yüksekliği 6 m olup iç hacmi büyüktür, alanı  100 m2 ve trapez saçtır. Çatı Kaplamaları ile kiremit olup hizmetlerinden yararlanılıyor. İki katlı evin bedeli: 40.000.00 TL, müştemilat: 15.000.00 TL, Besinhane Bedeli: 70.000.00 TL, Samanlık: 30.000.00 TL, Arsa rayiç bedeli: 25.00 TL


Adresi: Karabük İli, Çerçiler Mahallesi, Meşeler mevkii Karabük-  Ankara  karayolu üzerinde 


Yüzölçümü: 4.859.65 m2


İmar Duruu: Konut dışı kentsel dönüşüm çalışma alanında ve bir kısmı park alanı ve bir kısmında yolda kaldığı görülmüştür.


Kıymeti: 1.409.912.50 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler:


1.Satış Günü: 26.08.2015 günü 10:30-10:35 arası


2.Satış Günü: 21.09.2015 günü 10:30-10:35 arası


Satış Yeri: Karabük 2.İcra Müdürlüğü 
2 NO'LU TAŞINMAZIN 

ÖZELLİKLERİ: Karabük İli, Akören Köyü Meşeler Mevkii, 102 Ada No:1 Parsel Nolu parselde yer alan arsanın çevresine 150 cm tuğla ile sınır çekilmiş ve parsel içerisinde bir ahır, kesim alanı ve müştemilatı bulunduğu, ahırın tuğladan yapıldığı ve sıvasız olduğu, çatısının kiremit olduğu ve kişini sundurma çatılar eklendiği ve alanının 350 m2 olduğu ve yaklaşık 25-30 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Kesim alan üzeri saç levha ile kaplı olup, müştemilat tuğla ile yapılı olup çatısı kiremit ve içi yapılı değil, kesim alanı ve basit konutun alanı 100.00m2’dir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 5-6 km mesafede olup ulaşım kolay ve belediye hizmetleri mevcuttur. Tek katlı ahırın bedeli = 30.000,00TL. Kesim yeri ve basit konut = 10.000.00TL. Arsanın rayiç değeri 400,00TL/m2*2.627,57=1.051.028,00TL olup toplam 1.091.028,00 TL’dir.


Adresi: Karabük ili, Akören köyü, meşeler mevkii Karabük-Ankara Karayolu üzerinde | Yüzölçümü: 2.627.57 m2


İmar Durumu: Taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. Kıymeti: 1.091.028.00 TL KDV Oranı: % 18 Kaydındaki Şerhler:


1.Satış Günü: 26/08/2015 günü 11:00 - 11:05 arası 


2.Satış Günü: 21/09/2015 günü 11:00 - 11:05 arası 


Satış Yeri: KARABÜK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/06/2015