Karadağlı Group İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karadağlı Group İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Karadağlı Group İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 2 milyon TL sermaye bedeli ile Yücel Sarıkaya tarafından kuruldu.


Karadağlı Group İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 2 milyon TL sermaye bedeli ile Yücel Sarıkaya tarafından kuruldu.

Karadağlı Group İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-NAKLİYAT 1-Her türlü nakliyecilik ve nakliye komisyonculuğu faaliyetinde bulunmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında (uluslararası) kara, hava, deniz vb. yolu ile her türlü kuru ve sıvı eşya-yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, yaptırmak. Konu ile ilgili her türlü yetki belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak. 3-Araç kurtarma, araç çekme, yük kaldırma ve tahliye işlerini yapmak. Bunlarla ilgili araçlar satın almak, ilgili tesisleri kurmak. Nakil araçları satın almak, kiralamak, sözleşmeler tanzim etmek, fes etmek, ilgili tesisler, depo kurmak, işletmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt içinde ve yurt dışında kargo işletmeciliği kurmak, kurulmuş olan şirketlere şube, bayii, olmak. 4-Şirket kendi araçlarının tamiratları için tamirhaneler açabilir, ilgili tesisleri kurar. Bunların yedek parçaları vb aksamlarını temin eder.2-İNŞAAT 1- Toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri, fabrika, sınai tesisleri, köprü vb. gibi inşaat taahhüt işlerinin gerek şirket olarak gerekse gerçek veya tüzel kişilerle birlikte ortaklıklar kurmak suretiyle yapmak.2- Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili taahhüt işleri, proje, mühendislik, mimarlık, kontrolörlük, müşavirlik, organizasyon işlerini yapmak, müteahhitlik karneleri devir almak ve devir etmek.3- Şirket amacı ve uğraşı konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak beratlarını, imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, gayri maddi haklarını imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, gayri maddi haklarını iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde intifa ve rehin haklarını tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.4- Her türlü taşınmazı satın almak ve bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak ve satmak, bunlar üzerinde başkalarına telkin ve ipotek haklarını tesis etmek veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin almak, her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdetmek, banka ve sair müesseselerden kredi almak, 5- İnşaat sanayi ile yeraltı - üstü Bayındırlık, Kara Yolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Milli Eğitim, Özel İdare, Tekel Müdürlüğü vb. gibi Resmi Daireler hizmetlerinin inşaat yapım, onarımı gerek kendilerini temin edeceklerini arsalara inşaatlar yapımı ve satımını yapmak. İnşaat taahhütlerine müteahhit sıfatıyla girmek ve inşaatlar yapmak. Konusuyla ilgili her çeşit yol, demir yolu, kanal, köprü, tünel, liman, rıhtım, baraj, istinat duvarı, konut inşaatları, akarsu düzenlemeleri, işyeri, otel, motel, vb. yapılar yapmak ve satmak, inşaat ve iş makineleri, alet ve edevatı, bunlara ait yedek parçaları, inşaat ve montaja ait her türlü makine ve motor alet ve çelik yapı, baskı kalıp elemanları, vinç ekskavatör, taş kırma makinesi, konkosör, konveyör ile her türlü inşaat montaja ait her nevi sınaî malzeme ve avadanlık, temin edilmesi, gerektiğinde satılması,kiralanması,kiraya verilmesi.6- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, kurulu diğer şirketleri hisselerini almak, iştirak etmek, faal şirket veya firmaları aynen ve kısmen devir almak, tahlil laboratuarı, tamir atölyeleri, makine parkları teşkil edebilir, malzemeler deposu, çimento, kum, çakıl, taş ve kireç imalathaneleri, fabrikalar, imalathaneler, şantiyeler, bürolar kurabilir ve işletebilir. Hazır beton tesisleri açabilir, işletebilir bunların hammadde ve malzeme teminini alım ve satımını yapmak.7- Gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, kiraya verebilir, ipotek ve sair her türlü ayni hak tesis edebilir ve ipotek ve sair her türlü ayni hakkı kaldırabilir. Patent temsilcilik anlaşmaları yapabilir. Krediler temin eder, teşvikler çıkartabilir.8- Her türlü inşaat malzemesi (çimento, demir, kireç, tuğla, kiremit, alçı ve mermercilik) alım ve satımını yapmak.Konusuyla ilgili Sanayi tesislerini kurmak, fabrika ve atölyeler açmak, bayilik ve temsilcilik yapmak.9-Şirketin amacı ve uğraşı konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak beratlarını, imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, gayri maddi haklarını iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.3-GIDA1-Her türlü gıda maddesinin alım ve satımını yapmak,(ekmek,tuz,şeker,yağ,v.b.,hububat ,bakliyat vb.) 2-Gıda sanayi ile ilgili menkul, gayrimenkul ve ilgili taşıt araçlarının alımını yapmak, binalar yapmak,ipotek almak, vermek,ve fek etmek. 3-Lokanta, kafetarya, restoran, hazır yemek fabrikaları, konserve, yağ, vb.gibi imalat haneler, fabrikalar, tesisler açmak, işletmek, kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, kiralamak ve kiraya vermek.4-Bu sanayi kolu ile ilgili fabrikalar kurmak, işletmek, kurulmuş olanlara iştirak etmek.5-Bu sanayi kolu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak.6-Bu sanayi kolu ile ilgili labaratuar açmak. 7-Bu sanayi kolu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında krediler temin etmek, teşvikler çıkarmak.8-İmal edilen, satılan malların marka, patent, tescil,hakkına sahip olup, bu hakların devri,satılması,kiraya verilmesi. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Göztepe Mh.İstoç 2.Cd.Burak Plaza Blok No:1/033 Bağcılar