Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 4 Şubat 2015'te, 20 bin TL sermaye ile, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde, Fatih Karagöz ve Seyit Ahmet Karagöz Müdürlüğü'nde kuruldu.


Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile, 4 Şubat 2015'te, Fatih Karagöz ve Seyit Ahmet Karagöz Müdürlüğü'nde kuruldu.


Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:   1-       Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  2-      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  3-      Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  4-      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  5-       Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  6-       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  7-       Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  8-       Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  9-      Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  10-   Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  11-   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  12-   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  13-   İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  14-   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-   Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 16-   Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 17-   Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 18-   Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 19-   Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 20-   Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 21-   Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. 22-   Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek 23-   Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. 24-   Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. 25-   Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.  26-  Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için, konusu ile ilgili olmak üzere;         a) Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek  her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları,her çeşit               ayni ve şahsi hakları satınalma, trampa,takas,satış vaadi akitleri gibi Medeni Kanun,Borçlar Kanunu,İcra İflas Kanunu                 v.s.çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap,devir veya              temellük edebileceği gibi  keza bu yollarla elden çıkarabilir.Menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir  ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Karagöz Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Özal Caddesi, 54 Sokak 32/1