07 / 07 / 2022

Kardeşler devredilmiş gayrimenkulde hak iddia edebilir mi?

Kardeşler devredilmiş gayrimenkulde hak iddia edebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, babasının evini kendisine sattığını belirten okuyucu, tapuda intifa hakkı sahibinin babası, malikin kendisinin olduğunu aktardı. Okuyucu, babasının vefatı dairenin mülkiyetinin kendisine geçip geçmeyeceğini sordu. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, babasının evini kendisine sattığını belirten okuyucu, tapuda intifa hakkı sahibinin babası, malikin ise kendisinin olduğunu aktardı. Okuyucu, babasının vefatı halinde kardeşlerinin hak iddia edip edemeyeceğini ve dairenin mülkiyetinin kendisine geçip geçmeyeceğini sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

Kardeşler devredilmiş gayrimenkulde hak iddia edebilir mi?

****

Okuyucunun babası sahibi olduğu evin intifa hakkını saklı tutarak, kuru mülkiyetini okuyucuya satmış. Yani baba ölene kadar bu yerden istifade etme hakkını saklamış. Okuyucu ancak babasının vefatının ardından bu yerden tasarruf sağlayabilecek. Kiraya verebilir ya da kendisi oturabilir. Bugün bu imkanı bulunmuyor. Bugün kardeşler tarafından bu olaya müdahale de edilemez. Peki babalarının vefatının ardından olaya müdahil olabilirler mi?

****

Kardeşler devredilmiş gayrimenkulde hak iddia edebilir mi?

Bir koşula bağlı olarak müdahil olabilirler. Dikkat edersek okuyucu satın aldığını belirtiyor. Yani bedelini ödemiş ve kuru mülkiyetin sahibi olmuş. Bu ödeme gerçekse diğer kardeşlerin müdahil olması mümkün olmaz. Fakat tapuda satış yapıldığı durumda gerçekte hiçbir bedel ödenmeden devir gerçekleştirilmiş yani bağışlanmış ise bu durumda müdahil olabilirler. Bu da bir bedel ödenmediğinin ispatlanmasıyla olabilir. Bu sebeple bu gibi ihtilafların bertaraf edilmesi için ödemeler banka hesabına yatırılmalı. Bazı durumlarda bankaya küçük bir meblağ yatırılır, bakiyesi elden ödenir. Bunun da mahzurları bulunuyor, ihtilafın önlenmesi için satış bedelinin hepsinin satıcının banka hesabına yatırılması gerekir.

****

Okuyucu babası adına ödediği satın alma tutarını banka kanalı ile gerçekleştirdiyse babasının vefatının ardından çıkabilecek ihtilafı engeller. Okuyucunun babasının vefatında kardeşler arasında bir ihtilaf oluşmadığı durumda vefat ile beraber aynı anda intifa hakkı da okuyucu adına geçerli olacak ve kendisi tam malik sayılacak.

Satışı yapılan tarladan kardeşler hak talep edebilir mi?