İkinci eş mirastan hak talep edebilir mi? 

İkinci eş mirastan hak talep edebilir mi?  İkinci eş mirastan hak talep edebilir mi? 

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Tamer Bey, benim annem öldü , babam da ikinci evliliğini yaptı. Babamın 3 tane daire ve bağ-bahçeleri vardı. Daha sonra babam da öldü. İkinci eşi,bu mirastan hak talep edebilir mi?' sorusunu yanıtladı.  Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Tamer Bey, benim annem öldü , babam da ikinci evliliğini yaptı. Babamın 3 tane daire ve bağ-bahçeleri vardı. Daha sonra babam da öldü. İkinci eşi,bu mirastan hak talep edebilir mi? ' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...


Çok kısa bir süre önce evlilik birliği içinde eşlerden birinin vefatı durumunda, sağ kalan eşin miras üzerindeki haklarını açıklamıştım. Orada da görüldüğü gibi özellikle edinilmiş mallara katılma rejiminin, 2002 yılında devreye girmesiyle miras işlerinin karıştığını anlatmıştım.

Şimdi okuyucumun bu sorusu üzerine tekrar bu karışık duruma girip akılları karıştırmayacağım. Sadece okuyucumun sorusuna yanıt vereceğim.

★ ★ ★ ★ ★

Bir kimse vefat ettiğinde malları mirasçılarına kalır. Mirasçılar da yasalarımızda belirlenmiştir. Okuyucumun anlattığı aile tablosuna göre, mirasçılar eş ve çocuklardır. Yani; okuyucumun babası vefat ettiğinde kalan mirasçılar, vefat eden babanın ikinci eşi ve çocuklarıdır.

Bu halde ikinci eş mirasçıdır ve tüm malvarlığının dörtte birine sahip olacaktır. Geri kalan dörtte üç de çocukları arasında eşit olarak pay edilecektir. Şayet çocuk tek ise yani okuyucum ise bu halde malvarlığının dörtte üçü olduğu gibi okuyucuma kalacaktır. İkinci evliliğin yapılmış olması ikinci eşi mirasçı olmaktan çıkarmaz.

Resmi nikah bulunduğu için ve ölüm bu evlilik birliği içinde olduğu için ikinci eş mirasçıdır. Şayet ikinci eşten çocuk olduysa, bunlar da mirasçılar arasındadır. Okuyucumun sorusu ‘ikinci eşin hak talep edip edemeyeceği’ şeklinde. Kendisinin bir hak ileri sürmesi gerekmez. İkinci eş, eş olması münasebetiyle yasal olarak mirasçıdır.