Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mohamed Bashir Elmasri tarafından 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Şişli, Eskişehir Mahallesi, Tuzcu Murat Sokak'ta kuruldu.

Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mohamed Bashir Elmasri tarafından 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Şişli, Eskişehir Mahallesi, Tuzcu Murat Sokak'ta kuruldu.


Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 2-Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 3--İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik,musluk, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak. 4-Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5-Her türlü plastik malzemelerinin,PVC poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı, silindir kaplama bantları, teflon ve polyester konveyör bantları, güç transmisyon kayışları, plastik kayışlar, varyatör kayışları, zaman kayışları, sonsuz kayışlar V kayışları, plastik ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları, mekanik güç aktarma ve birleştirme elemanları imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6-Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek. 7-Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak. 8-Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak. 9-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 10-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 11-Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 13-Her türlü tekstil ürünlerinin alımı,satımı,ithalatı,ihracatını yapmak. 14-Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası,  koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak 15-Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 16-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 17-Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. 18-Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.  Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 19-Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 20-Yürürlükteki ithalat ihracat rejimi kapsamında ve diğer kanunlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatı ihracatı ve dahili ticareti, 21-İşletme amaç ve konusunu gerçekleştirilmesi için menkul mal ve gayrimenkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul mal ve gayrimenkullerin  ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek,bunların üzerinde ipotek vs. ayni hakları tesis etmek menkul ve gayrimenkullerin üzerinde hak ve alacakların temini için her türlü ipotek ve teminat almak. 22-Şirketin konularını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan kısa,uzun ve orta vadeli istikrazlar ve akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek herhangi bir senedi tanzim kabul ve ciro etmek şirketin gayrimenkullerini kısmen ve tamamen ipotek etmek rehin olarak vermek veya benzeri işlemlerde bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının menkul gayrimenkul nakil vasıtası ve benzeri ayni hakları ve değerleri üzerinde ipotek tesisi etmek ve bunları rehin olarak almak şirket lehine alınan ipotekleri fek etme, almak ve satmak. 23-Konusu ile ilgili mümessillik,müşavirlik,satıcılık,acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak,  24-Konusu ile ilgili tesisler kurmak,satın almak,işletmek ve kiralamak,kurulmuş yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek,ortak olmak,aracılık etmemek kaydı ile hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak,gerektiğinde elden çıkartmak,devretmek,teminat olarak göstermek,teminat olarak kabul etmek,menkul işletme rehni akdetmek , kefil olmak ve kefalet kabul etmek,inşaat yapmak, 25-Amaç ve konusu ile ilgili olarak,bu faaliyetler için faydalı olan,gerekli ihtira beratı,lisans,izin,imtiyaz,alameti farika,ruhsatname, patent, know-how ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek,başkalarına ait olanları devir almak,kullanmak,kısmen veya tamamen ahara devretmek,kiralamak,kiraya vermek.


Kardeşler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, Eskişehir Mahallesi, Tuzcu Murat Sokak, No:8/9