Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, 100 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, 100 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu. 


Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri dahil her türlü inşaat projelerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi ve genel müteahhitlik faaliyetlerinde bulunularak, inşaat ve taahhüt işleri yapmak, buna ilişkin her türlü malzemenin üretim ve satışı faaliyetleri de dahil tüm resmi merciler ve özel kuruluşlar nezdinde işlemler yapmak, Site yönetim ve güvenliği faaliyetlerinde bulunmak, - Konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak, bunları satmak ve kiraya vermek. - Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. - Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.- Durum(halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planının yapımı. - İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, - Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, - İnşaatlarda ve inşaat işleri dahilinde kullanılacak her türlü inşaat malzemeleri, mobilya grubu, dekorasyon objeleri, mermer, granit, hırdavat, nalburiye, izolasyon, elektrik ve doğalgaz tesisatı ve montaj malzemelerinin imali, alım satımı,toptan ve perakende ticaretini yapmak, inşaat sanayi ile ilgili elektrik ve elektronik alanında  imalat, montaj, hizmet, ithalat, ihracat ve yurtiçi alım satım faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda üretim tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Her türlü hafriyat temel kazımı, yol ve satıh düzenlemesi işleri ile yurtiçi ve yurtdışında yük ve yolcu taşımacılığı ve nakliye işlerini yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir; a. Şirketin amacı ilgili olarak, ihracat, ithalat, imalat, fason işleri, iç ve dış ticaret, müteahhitlik hizmetleri, pazarlamacılık ve toptancılık, b  Şirketin amaçlarının gerçekleşebilmesi için gerekli her türlü ticari ve yatırımlar ve faaliyetler yapmak, c. Şirketin amaçlarının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d. Şirket amacına uygun olarak hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler, Joint Venture'lar kurma, iştirak etme. e. Şirketin amaçlarının gerçekleşebilmesi için; üretim yerleri, idari binalar, hangar ve depolar, hizmet binaları ile mamuller ve üretim aletlerinin depolanması için gerekli tesisleri teçhiz ve tanzim etme, bunları inşa etme veyahut ettirme. Her türlü gayrimenkulu satın alma, satma, kiralama veya kiraya verme veya temlik etme ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunma.f. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirme, Şirketin amaçlarının gerçekleşebilmesi için alacağı borç ve kredilere karşılık alacaklı (kişi, kuruluş ya da bankalar) lehine ipotek, rehin, kefalet ve sair teminatlar verme. Kendi alacaklarını teminat altına almak için benzeri hukuki muamelelerde bulunma.


Karınca Pan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi 443/6