03 / 07 / 2022

Kartal 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Kartal 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Kartal İlçesi, 9048 Ada 1, 2 Parseller, 9049 Ada 1 Parsel, 9050 Ada 1 Parsel, 9051 Ada 1 Parsel, 9052 Ada 3 Parsel İle 720 Ada 2, 34 Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 23 Mayıs 2022 tarihli ve 3699683 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, 9048 ada 1, 2 parseller,  9049 ada 1 parsel, 9050 ada 1 parsel, 9051 ada 1 parsel, 9052 ada 3 parsel ile 720 ada 2, 34 parseller ve yakın çevresine ilişkin 05 Kasım 2012 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan imar planlarında 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik kapsamında, söz konusu planlama alanında yapılaşma kararlarında yer alan "H:SERBEST"  ifadelerinin 3194 sayılı İmar Kanununa göre yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-34179278 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi 97/ğ maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 9. maddeleri uyarınca 23 Mayıs 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Sancaktepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Pendik Orhangazi Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıya çıkarıldı!

Sancaktepe 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıya çıkarıldı!