Çukurova Balkon

Kartepe'de 9 milyon 799 bin 680 TL'lik 2 adet gayrimenkul satılıyor!

Kartepe'de 9 milyon 799 bin 680 TL'lik 2 adet gayrimenkul satılıyor! Kartepe'de 9 milyon 799 bin 680 TL'lik 2 adet gayrimenkul satılıyor!

Kartepe'de 9 milyon 799 bin 680 TL'lik 2 adet gayrimenkul satışa sunuluyor. Satış işlemi 26 Ağustos'ta saat 11:00'de gerçekleşecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 635 Ada No. 6 Parsel No, kartepe-sapanca yolu girişi opet akaryakıt


istasyonu , tapu kaydında iki katlı betonarme işyeri çelik akşamlı yer altında 5 adet akaryakıt tankları mepsan 3 adet pompası,jeneratörü,hidroforu,kompresörü ve hava saati ve arsası vasıflı taşınmaz,parselüzerînde 3 adet bina olup, İbina tabanda 168m2 zeminkat market+jenaratör odası+hidrafor+2 depo,+pompacı odası+mekanik od+bay bayan wc+personel  od+duş şeklinde 1 katı toplantı od+muhasebe od+sekreter od+müdür od+3 büro+çay ocağı+bay bayan wc şeklinde ıslam zemin seramik pencere pvc ısıtma doğaigaz kombili 2.bina 3ÛÛm2 alanlı kanoi(çelik kontrüksiyon 3.bina oto yıkama istasyonu 42m2 alanlı çelik kontrüksiyondur,binalarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu değildir,imar durumu .bakım,akaryakıt ve Ipg istasyonu alanıayrık nizam 2 kat H.max5,50m yüksekliğinde toplamda arsa alanının E 0,30 kadar inşaat yapılabilir şeklindedir.parsel zeminde tümüyle saha betonu şeklinde kaplıdır.idari bina 3.sınıf B grubu ,oto yıkama binası 1 .sınıf A grubu olan taşınmaz.


Yüzölçümü : 5.180 m2

Arsa Payı: 100/100

Kıymeti: 8.556.280,00 TL

KDV Oranı; %Q (3065 say.kan.17/4-r maddesince alıcılar kdv den istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: kira şerhi mükellefiyetinden ari satılacaktır.

1.    Satış Günü: 26/08/2016 günü 11:00 -11:10 arası

2.    Satış Günü: 26/09/2016 günü 11:00 -11:10 arası

Satış yeri: : BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MEZAT SALONU -Doğukışla parkı içiizmit/KOCAELİ


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 635 Ada No, 7 Parsel No, kartepe-sapanca yolu girişi opet akaryakıt

istasyonu-bitişiği Mahalie/Mevk tapu kaydış çiftlik mah. arsa vasıflı taşınmazdır, parsel üzerinde,2 katlı işyeri olarak kullanılın bina ve müştemilatları bulunmaktadır,bina zemin katta sundurma şeklinde büyütülmüş katlanabilir cam ile işyerine katılmıştır, zemin kat cafeterya ve mutfak şeklindeyer döşemesi seramik ve halıfleks üst katı oda+teras balkonyer döşeme ahşap kaplama bina betonarme karkas yapı tabanda kullanım alanı 1Q9m2,sundurma kullanım alanı 60m2 ,kat irtifakıve kat mülkiyeti tesisi

yoktur,imarı, bakım,akaryakıt ve Ipg istasyonu alanında kaldığı yapılaşma şartı ayrık nizam 2 kat H.max5,50m,yüksekliğinde toplamda arsa alanının E 0.30 u kadar inşaat yapılabilir şekilde sundurmalar 2.sınıf c grubu,bina 3.smıf B grubu yapı , olan taşınmaz, mükellefiyeti voktur.


Yüzölçümü: 829 m2

Arsa Payı:  100/100

Kıymeti :1.243.400,00 TL

KDV Oranı  : %0 (3065 say.kan.17/4-r maddesince alıcılar kdv den istisnadır.)

1.    Satış Günü  : 26/08/2016 günü   11:30  - 11:40 arası

2.    Satış Günü :  26/09/2016 günü   11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MEZAT SALONU-Doğukışla parkı içi-izmit/KOCAELİ -


Satış şartları :

1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ye rüçhşnlı alacak a' , a^a alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı artırmadan sonraki beşincigûndön. ikinci artırma gününden önceki öün sonuha Radar elektronik ortamda teklif verilebiiecektir.Bu artırmada da malın, tahmin edilen değerin %50 sini.rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Teliâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihalen feshedilir- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir emeği gönderilebilir.

6-Sat sa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin

2015/483 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/06/2016