25 / 06 / 2022

Kat irtifakı ne zaman kurulabilir?

Kat irtifakı ne zaman kurulabilir?

Bir arsa üzerinde inşa edilen taşınmaz mal üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabiliyor. Peki, kat irtifakı nedir? Bir bağımsız bölüm üzerinde kat irtifakı ne zaman kurulabilir? İşte yanıtı..Kat irtifakı ne zaman kurulabilir?

Bir arsa üzerinde inşa edilen taşınmaz mal üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabiliyor.


Kat irtifakı; Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan hakka deniyor.


Kat mülkiyeti ise, inşaatı tamamlanmış ve iskan belgesine sahip yapılar üzerinde yapılan satışlarda kazanılan mülkiyet hakkını ifade ediyor. Peki, kat irtifakı ne zaman kurulabilir?


Yukarıda da görüldüğü üzere inşaata başladıktan sonra da inşaata başlamadan önce de gerekli belgeler ile belediyeye başvuru yapılması halinde kat irtifakı kurulabiliyor.


Kat irtifakı başvurusu için gerekenler:

1-Kimlik Belgesi 

2-Taraflara ve varsa temsilcilerine ait Fotoğraf 1?er adet 

3-İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge Vekaletname, yetki belgesi 

4-Mimari proje 

Yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı 

bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve 

bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 

hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve 

bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça 

gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından 

yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün 

paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum 

ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje. 

Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her 

birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok 

yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi 

zorunludur. 

5-Vaziyet Planı 

Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok 

veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, 

yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça 

gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması 

gerekir. 

Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca 

vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. 

6-Yönetim Planı 

7-Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim 

planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış 

olması gerekir. 

8-Yapı ruhsatıKat irtifakı dilekçesi 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com