Kat irtifakı ne kadar sürede çıkar?

Kat irtifakı ne kadar sürede çıkar?İnşaatına henüz başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için kat irtifakı tapusu alınabiliyor. Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kuruluyor. Peki, kat irtifakı ne kadar sürede çıkar?


Kat irtifakı ne kadar sürede çıkar?

İnşaatına henüz başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için kat irtifakı tapusu alınabiliyor. Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kuruluyor. 


Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Peki, kat irtifakı ne kadar sürede çıkar?

 

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur.


Yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat  mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

 

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.


Kat irtifakı tapusu krediye uygun mu?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com