01 / 10 / 2023

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!

Kat irtifakı yönetim planı nedir? Kat irtifakı yönetim planı olur mu? Kat irtifakı yönetim planı neden kurulur? Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021 nasıl hazırlanır? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!
Bir binada yer alan dairelerin hukuk şartlarıyla yönetilmesi için kat irtifakı yönetim planı sözleşmesi imzalanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28'inci maddesine göre, yönetim planı, konutta yer alan kat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Kat irtifakının kurulması sırasında da diğer belgeler yanında yönetim planının da tapu idaresine verilmesi gerekiyor. 

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!

Kat irtifakı yönetim planı neden kurulur?

Kat irtifakı yönetim planı ile binada bulunan tüm kat malikleri hukuka uygun şartlarla yönetiliyor. Yönetim planında binanın yapısı, kat maliklerinin sorumlulukları, ortak giderlerinin nelerden oluştuğunun bu giderlerin nasıl ödeneceği gibi hususların belirtilmesi gerekiyor. Bu planın hazırlanması için tüm kat malikleri bir araya gelip, ortak karar alıyor.

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!

Kat irtifakı yönetim planı nasıl hazırlanıyor?

Yönetim planı yöneticiyle birlikte ortak kararlar alınarak hazırlanıyor. İmzaların da atılmasından sonra plan içerisinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şart oluyor. Yönetim planı örneğinde belirtilmeyen hususlarda, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre çözülüyor. Kat malikinin onaylamadığı yönetim planının kabul edilmiş sayılması, imzalanmayan yönetim planının imzalanmış sayılması için dava açılamıyor. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken yapılarak tapuya verilmesi gerektiği durumda, taşınmazın bir şekilde yönetim planı yapılmaksızın kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu olmuş olması ve yönetim planının yok olması durumunda da aynı durum geçerli oluyor. Bina sakinleri tarafından onay verilmediği sürece, yönetim planı hazırlanamıyor. 

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021!

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021

Kat irtifakı yönetim planı örneği 2021 şu şekilde:

A- GENEL HÜKÜMLER : 

A.1- Bu yönetim planı İstanbul, Zeytinburnu, ………. Mahallesi, ……… Sokakta bulunan ….. kapı numaralı …. pafta, ….. ada ve ….. parsel sayılı taşınmazın malikleri tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12.maddesi gereğince düzenlenmiş ve oybirliği ile kabul edilerek imzalanmıştır. 

A.2- Yönetim planı taşınmazdaki kat maliklerini, kat malikinin ölümü halinde mirasçılarını, bir bağımsız bölümü kat malikinden satın alan veya başka bir yolla edinen tüm şahısları bağlar. 

A.3- Ana taşınmaz bir bodrum, bir zemin, beş normal kattan oluşmakta ve taşınmazın bodrum katında kalorifer dairesi, su deposu-hidrofor ve sığınak alanı, zemin katında dört işyeri, normal katlarda ise onbeş daire bulunmaktadır. İşyerleri bu yönetim planında belirlenen şekilde, daireler ise konut olarak kullanılır; başka hiçbir şekilde kullanılamaz. 

A.4- 634 Sayılı Kanunun 4.maddesinde belirtilen ve bağımsız bölümler dışında kalan yerler ile kat maliklerinin ortak kullanmaları, korunma ve yararlanmaları için zorunlu olan diğer bütün yerler ortak kullanım alanları, ortak yerlerdir. 

A.5- İşbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

A.6- Ana taşınmazın bölünmesi, bir kısmının başkalarına devredilmesi, bir hakla kayıtlanması gibi önemli işlerde tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları şarttır. 

A.7- Ana taşınmazın mevcut mimari yapısına her türlü ilave yapılması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar vermeleri şartına bağlıdır.

Kat irtifakı yönetim planı nedir?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com

Geri Dön