Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi?

Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi? Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Bir sitede yöneticiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı.
Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız. Yönetim planında vekaletlerle ilgili geçen ibare “Bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy, tüm oyların yüzde 5’ini geçemez” şeklinde. Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Ancak avukat arkadaşlar “1 kişi kendi adına asaleten 1 ve vekaleten 1 olmak üzere en fazla 2 oy kullanabilir” diyor. Bu durumda bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...

 


262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız.

Yönetim planında vekaletlerle ilgili geçen ibare “Bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy, tüm oyların yüzde 5’ini geçemez” şeklinde.

Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Ancak avukat arkadaşlar “1 kişi kendi adına asaleten 1 ve vekaleten 1 olmak üzere en fazla 2 oy kullanabilir” diyor.

Bu durumda bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz? ● H.Ç.

Okuyucumun sorusu pek çok siteyi ilgilendiriyor. Doğrusu kendisine verilen rakamlar yanlış değil ama açıklamalar yanlış. Zira bahse konu yüzde 3 yasada üçte bir olarak geçiyor.

O da şöyle: “Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.”

★ ★ ★

Bu hüküm bir kişinin ne sebeple olursa olsun yönetimi tek başına ele geçirmesini önlemek için getirilmiştir. Aksi halde örneğin bir inşaata arsa sahibi çok daireye sahip olup istediği kararı alabilirdi.

Keza müteahhit aynı hakka sahip olabilirdi. Dikkat edilirse pek çok önemli karar sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır. Dolayısı ile bir kimse büyük çoğunluğa sahip olsa bile dilediği kararı aldıramayacaktır.

Sonra yüzde 5 meselesine geleyim. Yine yasamızda hüküm şudur: “Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir.

Bir kişi, oy sayısının yüzde 5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.”

★ ★ ★

İşte burada da yüzde 5 ve iki vekil karşımıza çıkıyor. Yüzde 5 meselesi belli, 40’ı aşkın bağımsız bölümün bulunduğu hallerde bir kişi toplam oy sayısının yüzde 5’inden fazla vekalet alamıyor.

Bağımsız bölüm sayısı kırkın altında ise bu halde de ancak iki vekalet alabiliyor ve kullandığı oy sayısı üç oluyor, ikisi vekaleten biri asaleten.